Ny kömiljard ska korta köerna i vården

Idag presenterades en nysatsning för att göra vården mer tillgänglig och för att korta vårdköerna. Den så kallade kömiljarden omfattar i år totalt 1,6 miljarder kr och är en viktig del av Januariavtalet.

Den dåvarande Alliansregeringen var först med att introducera kömiljarden, men för 2019 föreslås ett uppdaterat upplägg som innebär att regioner endast jämförs med sina egna resultat, snarare än med varandra. De regioner där köerna kortats mellan hösten 2018 och hösten 2019 kommer följaktligen att belönas ekonomiskt i slutet av året.

– Köerna till vården har tillåtits växa under alldeles för lång tid. Vi måste vända utvecklingen, människor har rätt att få den hjälp de behöver när de behöver den. En ny kömiljard ska konstrueras så att den ger ordentliga resultat. Den ska utgå från att regionerna verkligen kortar köerna och att vården kommer närmare och blir mer tillgänglig för människor, säger Anders W. Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson (C).

Den nuvarande överenskommelsen om kömiljarden gäller för 2019. Nu följer ett mer långsiktigt arbete med att hitta ett passande och effektivt upplägg för att förbättra den svenska vården i stort, genom att se över tillgängligheten och korta köerna ytterligare.

– En ny kömiljard är ett viktigt steg i rätt riktning. Men framåt handlar det också om att stärka patienternas rätt att välja vård i hela landet och att göra information om kötider mycket mer tillgänglig, säger Anders W. Jonsson.