Ökad trygghet för landets skogsägare

Bild

Nu stoppas den inventering av nyckelbiotoper som regeringen införde 2018. Beslutet har drivits fram av Centerpartiet och kommer att säkra tryggheten för Sveriges skogsägare framåt. Äganderätten står tydligt i fokus.

Regeringen har nu beslutat att Skogsstyrelsen ska avveckla den utökade inventeringen av nyckelbiotoper som de gavs i uppdrag att påbörja under våren 2018. Beslutet att stoppa inventeringen har tagits i samband med förhandlingar i Januariavtalet och träder nu i kraft.

– Det här är en viktig fråga för våra skogsägare. Inventeringen hade i praktiken inneburit stor rättsosäkerhet för de som äger och tar hand om vår skog. Vi måste se till att de istället har ordentlig trygghet i sitt viktiga arbete, säger Peter Helander, näringspolitisk talesperson (C).

När begreppet nyckelbiotoper infördes för 25 år sedan avsåg det skogsområden med särskilt värdefulla naturvärden. Sedan dess har begreppet blivit bredare och inkluderar nu en stor del av den svenska skogen. Av den anledningen orsakade den påbörjade inventeringen en väsentlig osäkerhet för många skogsägare runt om i landet.

Läs hela artikeln.