Nu genomförs intensivår för en bättre integration

För ett år sedan, under Almedalsveckan 2018, presenterade Centerpartiet ett omfattande förslag om ett integrationsår för nyanlända. Initiativet blev sedan en del av Januariavtalet och nu påbörjas det första steget i genomförandet. Intensivåret i sin helhet planeras att vara klart 2021, men kommer att delvis implementeras redan nästa år.

Idag gav regeringen i uppdrag till Arbetsförmedlingen att utreda hur intensivåret ska se ut och samtidigt titta på praktiska detaljer. Förslaget innehåller flera element: från nystartsjobb, praktikplatser och mentorskapsprogram till samhällsorientering och språkkunskaper. De som klarar av de högt ställda kraven får sedan ett kunskapscertifikat.

– Många nyanlända är väldigt motiverade att hitta arbete och integrera sig i samhället men har hittills fått jobba i motvind. Intensivåret ger förutsättningarna för att fler ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden snabbare, genom att exempelvis kunna språket ordentligt och bära på bättre kunskaper om det svenska samhället, säger Martin Ådahl, arbetmarknadspolitisk talesperson (C).

Förslaget bygger på liknande initiativ i andra länder där integrationen fungerat bra, med särskilt fokus på att ge människor en väg in på arbetsmarknaden.

– Just nu tar det för lång tid för nyanlända att få ett jobb. Det som erbjuds idag räcker helt enkelt inte till. Syftet med intensivåret är att deltagarna på ett år ska bli redo att kunna ta ett jobb på den svenska arbetsmarknaden, säger Martin Ådahl.