Nu krävs en förklaring från Socialdemokraterna

Genom sin plats i Europarådet drev Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson, på för att införa sanktioner mot den ryska delegationen i Europarådet efter den olagliga annekteringen av Krim 2014. Hon kämpade också för att valobservationer skulle kvarstå och för att stoppa de försöken till regelförändringar som hade till syfte att åter ge Ryssland en plats i Europarådets parlamentariska församling.

– En stat som tillgriper militära medel för att ta ett annat medlemslands territorium borde leda till uteslutning. Att respektera andra medlemsländers gränser är en grund för medlemskap i Europarådet, säger Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson för Centerpartiet.

Socialdemokraterna bidrar till att legitimera Rysslands annektering av Krim genom att stödja Rysslands återinträde i Europarådet. Det är ett oacceptabelt handlande som kräver förklaring. En stat som inte betalar sin medlemsavgift ska enligt reglerna uteslutas. Sveriges regering röstade för att justera just dessa regler. I praktiken skapades en ”Lex Ryssland” med innebörden att Europarådet aldrig mer kan sanktionera grova brott mot reglerna.

– Regeringens tvåspårpolitik säger att man å ena sidan kan främja handel och å andra sidan bedriva en tuff sanktionspolitik. Deras agerande i Europarådet visar att de inte bedriver en konsekvent sanktionspolitik. Så länge Ryssland bedriver krig i östra Ukraina och fortsätter annektera Krim så kvarstår ju grunderna för sanktionerna, säger Kerstin Lundgren (C).

Vi måste vara tydliga i våra liberala demokratiska värderingar. Regeringen går nu steg för steg Rysslands intressen till mötes - inte EU:s och inte Sveriges.

Läs Kerstin Lundgrens debattartikel i SvD här.