Tunga poster för Centerpartiet i EU

Centerpartiet tar flera tunga poster i Europaparlamentet den kommande mandatperioden. Förutom rollen som vice gruppledare i den liberala partigruppen Renew Europe kommer partiet sitta med i bland annat Miljöutskottet, Rättighetsutskottet och Jordbruksutskottet.

– Det är precis de utskott som vi ville ha. Vi kommer nu ta strid för att Europa ska ha en mer ambitiös miljö- och klimatpolitik, och föra kampen för Hbtq-personers rättigheter, landa jordbrukspolitiken och se till att motverka den klyvningen mellan stad och land som vi ser i Sverige och Europa, säger Fredrick Federley.

– Jag ser fram emot att arbeta för ett mer medmänskligt Europa. Jag tror att den kommande mandatperioden kommer handla om att försvara den svenska modellen från dem som tror att ytterligare regleringar från Bryssel ska förbättra villkoren för människorna i Europa, säger Abir Al-Sahlani.

Fredrick Federleys poster:

  • Vice ordförande i partigruppen Renew Europe
  • Ordinarie ledamot i Miljöutskottet (ENVI)
  • Suppleant i Jordbruksutskottet (AGRI)

Abir Al-Sahlanis poster:

  • Vice ordförande i delegationen till Irak
  • Ordinarie ledamot i Arbetsmarknadsutskottet (EMPL)
  • Suppleant i Rättighetsutskottet (LIBE)