Ökad frihet för människor och småföretagare på landsbygden

Nu tas de första konkreta stegen i genomförandet av en stor frihetsreform för landsbygden. Den kommer att underlätta för människor att bo och driva företag i hela landet genom att göra det möjligt att bygga strandnära på fler platser. Strandskyddet ska reformeras i grunden, vilket leder till ökad konkurrenskraft och livskvalitet för många i Sverige.

Företag och människor på landsbygden behöver större möjligheter att utvecklas. Det borde vara en självklarhet att kunna verka och bo även vid strandnära områden, men idag försvåras det av det nuvarande strandskyddet. Det vill Centerpartiet ändra på. Som en del av Januariavtalet tillsätts idag en utredning som ska lägga konkreta förslag för att reformera strandskyddsreglerna i grunden och ta mer hänsyn till att sjö- och strandförhållanden varierar runt om i landet.

– Landsbygden behöver frihetsreformer och större möjligheter att utvecklas. Syftet med utredningen är att anpassa strandskyddet till lokala förhållanden så att det blir enklare att bygga strandnära på landsbygden och öka det lokala inflytandet, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Ändringarna skapar bättre förutsättningar för alla de småföretagare och gröna näringar som verkar i naturområden med hittills outnyttjad potential. Samtidigt möjliggör ändringarna att fler människor som vill bo på landsbygden kan göra det.

– Det är oerhört viktigt att det lokala inflytandet får ta större plats. Idag anpassas reglerna inte tillräckligt efter de olika förutsättningar som finns på landsbygden, vilket har visat sig inte är en hållbar situation, säger Annie Lööf.