Skatteklyftan mellan land och stad måste minska

När landsbygden mår bra mår hela Sverige bra. Tyvärr väntas klyftan mellan stad och land att fortsätta öka, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Fler flyttar från landsbygden och de ekonomiska förutsättningarna blir sämre. Centerpartiet vill bryta den negativa trenden genom ett höjt grundavdrag på inkomstskatten för landsbygdsbor.

Delar av landsbygden står inför svåra utmaningar. Långa avstånd, unga vuxna som flyttar till städerna och en stor andel äldre resulterar i ett högre skattetryck än i andra delar av landet. Kommunerna har i snitt nästan dubbla kostnader jämfört med Stockholm. Det är ohållbart. Obalansen leder till försämrad livskvalitet, där människor på glesbygden bland annat har lägst medellivslängd i hela landet och gör färre besök hos läkare.

– Människor på landsbygden betalar alldeles för hög skatt i jämförelse med andra delar av Sverige. I utbyte får de sämre offentlig service och sjukvård. Det är en orättvisa som vi inte accepterar, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Centerpartiet föreslår därför en skattesänkning för de omkring 1,2 miljoner människor som bor i identifierade områden på landsbygden – i de norra och nordvästliga delarna av Sverige. Grundavdraget höjs med 11 000 kronor per år.

– Det är viktigt att landsbygdsbor kompenseras för de unika utmaningar de står inför. Med vårt förslag kommer många få mer pengar kvar i plånboken i slutet av månaden. Så bygger vi rättvisa i hela landet, säger Annie Lööf.

Förslaget innebär bättre förutsättningar att leva, jobba och förverkliga sina drömmar i hela landet.

Läs rapporten , 317.7 kB.