Bättre villkor för en växande skogsnäring

Nu tillsätts en utredning som kommer att leda till bättre förutsättningar för Sveriges skogsägare. Det rör sig framförallt om stärkt äganderätt, om nya flexibla skyddsformer och om naturvård. Utredningen är ett viktigt steg i rätt riktning för ett fortsatt hållbart skogsbruk och en välmående skogsnäring i hela landet. Förbättringsförslagen är en del av Januariavtalet och en fråga som Centerpartiet drivit länge.

Skogen är oerhört viktig för svensk ekonomi och skapar jobb på landsbygden. Den ger oss även förnybar energi, en otroligt värdefull pusselbit i det stora arbetet med klimatet vi har framför oss. Men skogsnäringen behöver bättre villkor framåt. Nu tillsätts därför en utredning om stärkta rättigheter och ökad rättssäkerhet för Sveriges skogsägare, om ekonomisk kompensation, samt om hur vi på bästa sätt stöttar en växande skogsnäring runtom i landet.

– Skogspolitiken har länge varit i behov av nya omtag. Centerpartiet har nu drivit igenom frågan om bättre villkor för de skogsägare som tar hand om och skyddar vår skog, som ser till att det finns jobb på landsbygden, säger Peter Helander, talesperson för besöksnäring (C).

Den privata äganderätten står särskilt i fokus i utredningen, där rättssäkerheten för markägare och företag måste bli tydligare. Andra områden som tittas på under utredningen handlar om att göra det mer attraktivt att frivilligt skydda mark, om behov relaterade till klimatomställningen och skogen, samt frågan om biologisk mångfald.

– Sammantaget är förslagen en positiv kraft för en välmående skogsnäring och ett hållbart skogsbruk, med ökad säkerhet för alla de skogsägare som gör ett enormt viktigt jobb för vår svenska skog, säger Peter Helander.

Läs mer här