Lättare att söka hjälp för psykisk ohälsa

Igår presenterades ett förslag på en ny vårdreform som ska göra det lättare för människor med psykisk ohälsa att söka hjälp. Utredningen ska vara klar i början av 2021 och är en fråga som Centerpartiet har tagit beslut om tillsammans med regeringen och Liberalerna genom Januariavtalet.

Reformen handlar framförallt om att låta landets vårdcentraler ta ännu större ansvar gällande psykisk ohälsa. Redan idag kan patienter med lättare psykiatriska diagnoser i många fall vända sig till primärvården. En utredning ska nu titta på hur tillgängligheten kan bli ännu bättre och på hur vårdcentraler i fler fall ska kunna erbjuda vård till patienter med lättare psykisk ohälsa.

– Det är otroligt viktigt att människor som drabbas av psykisk ohälsa får snabb och bra hjälp. Det här är ett viktigt steg i rätt riktning, genom att vården kommer närmare människor och tidigt kan fånga upp dem som behöver hjälp, säger Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson (C).

Förutom ökad tillgänglighet ska utredningen också titta på utbildningsbehov inom primärvården, för att kunna behandla lättare fall av psykisk ohälsa på korrekt sätt.

– Människor måste kunna känna en trygghet när de söker vård, vare sig det är på sin vårdcentral eller inom specialistvården. Då är det extremt viktigt att det finns rätt kompetens för deras vårdbehov, säger Anders W Jonsson.