Stärkt miljöpolitik på C:s partistämma

Miljö- och klimatfrågorna är vår tids stora ödesfrågor. Om en månad hålls Centerpartiets stämma, då tas beslut om skarpa förslag för en bättre miljö. Ska vi klara klimatutmaningen och vända utvecklingen så måste vi agera nu. Det behövs konkreta förslag och en ordentlig omställning mot en mer cirkulär ekonomi. Annie Lööf presenterade idag ett flertal förslag på miljöområdet.

Ansvarstagande miljöpolitik och hållbarhet har varit fokus för Centerpartiet under en lång tid. Men mycket mer behöver göras. Inför partistämman i Karlstad presenterade Annie Lööf idag en rad nya miljöförslag. Det handlar om hur Sverige ska vara ledande i den cirkulära ekonomin. Om att ta miljöansvar och samtidigt kunna ha grön tillväxt. Om hur vi kan minska vårt plastberoende, minska nedskräpningen av naturen och inte minst minska matsvinnet.

– Tar vi itu med matsvinnet gör vi riktigt stor miljönytta. Bara under 2016 slängde vi svenskar nästan 200 000 ton ätbar mat. Det är ohållbart. Centerpartiet vill nu införa ett skarpt nationellt mål till 2030 för att minska svinnet. Vi vill se högre krav på livsmedelsbranschen och att en obligatorisk insamling av matavfall sker, som sedan dessutom kan bli biogas, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Plast i vår natur är ett annat problem som måste tacklas. Centerpartiet vill se till att företag tvingas ta ansvar för sina produkter som varken kan återvinnas eller brytas ner. Förslaget om producentansvar innebär att företagen själva ska stå för de kostnader nedskräpningen faktiskt för med sig. Det finns också mer att göra på EU-nivå.

– EU måste göra mer för att öka återvinningen och återanvändandet. Det vi konsumerar påverkar miljön. Lösningen är inte att stanna utvecklingen utan att hitta smarta lösningar och ställa om till en ansvarsfull och hållbar produktion, säger Annie Lööf.

Centerpartiets miljöförslag:

  • En nationell strategi för att uppnå en cirkulär och biobaserad ekonomi ska införas.
  • Minskat matsvinn genom högre satta mål tillsammans med skarpare krav på obligatorisk insamling av matavfall.
  • Höjda EU-krav på återanvändning, återvinning och återvinningsbara material.
  • Införandet av producentansvar för nedskräpning.

Läs mer i en intervju med Annie Lööf