C: Sverige behöver en Trygghetsberedning

Känslan av otrygghet fortsätter att öka, både i storstadsområden och på landsbygden. Stöldligor härjar, sprängdåd och skjutningar sker allt för ofta. Bara de senaste dagarna har fruktansvärda skottlossningar ägt rum där människor mist livet. För få poliser och brott som inte prioriteras bidrar till känslan av otrygghet. Inför Centerpartiets kommande stämma flyttar partiet nu fram positionerna för att öka tryggheten, med ett nytt förslag som innebär att hela rättskedjan på ett smartare sätt inkluderas i brottsbekämpningen. 

Sverige behöver en långsiktig trygghetspolitik. En bred överenskommelse som bygger på välgrundade överväganden som håller över tid. Annie Lööf presenterade idag förslaget om en Trygghetsberedning för Sverige, som med ett helhetsperspektiv ska underlätta arbetet för polisen såväl som för andra delar av rättsväsendet. I det breda samarbetet ska samtliga riksdagspartier ingå, tillsammans med experter och myndighetsrepresentanter.

– Vi måste göra mer för att komma till bukt med den ökade brottsligheten och känslan av otrygghet. Det behövs ett mer effektivt rättsmaskineri som tar ordentliga tag i gängkriminalitet, skjutningar och andra brott, säger Annie Lööf, partiledare (C).

I likhet med Försvarsberedningen kräver förslaget om en trygghetsberedning beslut som rör hela rättskedjan och som står sig över en längre period. De brottsbekämpande myndigheterna har stor press på sig idag och polisens hårda belastning påverkar hela rättsväsendet. Det är viktigt att helheten tas in.

– Det finns ingen tid att förlora. Vi måste gemensamt ta ansvar för att människor ska kunna känna sig trygga på gatan och i sina hem. Vårt förslag fokuserar därför inte bara på polisens arbete utan också på exempelvis åklagarmyndigheten och kriminalvården. Det behövs ett helhetsgrepp och en långsiktighet för att kunna vända utvecklingen, säger Annie Lööf.

Hör intervjun med Annie Lööf