Överenskommelse om mer pengar till försvaret

Tillsammans med regeringen och Liberalerna meddelade Centerpartiet idag att de fyra partierna kommit överens om att försvaret tilldelas mer pengar i budgeten. Fem miljarder kronor tillförs år 2022 och ytterligare fem miljarder kronor årligen under den resterande försvarsinriktningsperioden. Det är helt i enlighet med Försvarsberedningens förslag som togs fram tidigare i år.

Det krävs handlingskraft när en enig Försvarsberedning är tydlig med att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Beskrivningen av ett försämrat omvärldsläge och behovet av att förstärka det militära är något alla partierna ställer sig bakom och tar på fullaste allvar. Nya krav ställs nu på det svenska försvaret, exempelvis gällande uthållighet, beredskap och krigsduglighet. Då krävs också ordentliga ekonomiska satsningar.

– Centerpartiets ansvarstagande har gjort att den här viktiga uppgörelsen för försvarspolitiken äntligen kommer på plats – vårt pådrivande varit helt avgörande. Man kan lita på oss när det gäller försvarspolitik. Framförallt innebär det att Sverige nu får en politik som långsiktigt och successivt stärker försvaret, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Genom överenskommelsen skapas goda förutsättningar för Försvarsmakten att utveckla svenskt försvar långsiktigt och för hela landets säkerhet. Ökad tillgänglighet och förbättrad operativ förmåga inom alla försvarsgrenar blir nu möjligt.

– Vi i Centerpartiet har genom handlingskraft och förhandling lyckats med det som Försvarsberedningen inte lyckades med. Nämligen att se till att ytterligare fem miljarder kronor årligen går till Försvarsmakten. Det är en stor framgång för det svenska försvaret, säger Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson.

Läs mer här