Ett grönare Sverige som håller ihop

Sverige kan och borde vara en förebild i klimatarbetet och den gröna omställningen. Vi har fantastiska naturresurser och gör hela tiden framsteg gällande förnybart och grön teknik. Men för att omställningen ska bli framgångsrik så måste hela landet inkluderas. Annars riskerar vi att ett grönt kliv framåt blir två steg bakåt för svensk landsbygd. Inför Centerpartiets stämma i september presenteras nu flera förslag för hur ett mer hållbart Sverige även kan innebära en stark svensk landsbygd.

Landsbygden är nyckeln i den gröna omställningen. Flera av Centerpartiets förslag inför den kommande partistämman handlar om hur Sverige kan bli mer hållbart, ha fortsatt tillväxt och samtidigt se till att hela landet gynnas. Då behövs frihetsreformer och en stärkt äganderätt. Exempelvis måste vi avskaffa de begränsningar för skogsägare som handlar om slutavverkningsålder. Skogsägarna själva kan mycket bättre avgöra när det är lämpligt att avverka skog. Det ökar i sin tur tillgången på förnybart bränsle.

Vi måste också bli mer effektiva på hemmaplan. Centerpartiet vill att en branschkommission utreder hur Sverige i mycket större utsträckning kan producera förnybart. Idag importerar vi omkring 85 procent av de förnybara drivmedel vi använder. Vi måste kunna producera mer i Sverige om vi ska klara klimatmålen.

– Vi vill se ett grönare Sverige som fortsätter att utvecklas. Det är viktigt att vi då ser hur hela landet bidrar och att vi utnyttjar våra resurser på ett smartare sätt, exempelvis när det gäller skogen. Vi har inte råd att låta delar av samhället lämnas utanför, säger Annie Lööf, partiledare (C).

När ett ökat fokus ligger på klimatarbetet är det viktigt att inte bli blinda inför landets olika behov. En grönare politik ska inte straffa dem som är beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop. Därför vill Centerpartiet att reseavdraget i högre grad ska baseras på avstånd, så att människor i rätt situationer gynnas. Centerpartiet vill också se till att fler människor får behålla mer i plånboken.

– Det är orimligt att betala några av Sveriges högsta kommunalskattesatser och samtidigt få en sämre välfärd tillbaka. Sveriges kommuner, inte minst de i gles-och landsbygd har det riktigt tufft ekonomiskt. Människor på landsbygden måste kunna få behålla mer pengar i plånboken, säger Peter Helander, skogspolitisk talesperson (C).

Läs mer om förslagen