Nya C-förslag för en bättre skola

Skolan är en av de viktigaste grundstenarna i vårt samhälle och avgörande för att skapa goda förutsättningar i livet. Alla elever har rätt till en bra utbildning, oavsett var i landet man bor. Tyvärr finns idag stora utmaningar inom svensk skola såsom lärarbrist, sjunkande kunskapsresultat och elever som inte klarar grundskolan. Nu behövs ordentliga insatser för att vända utvecklingen.

Inför Centerpartiets stämma i slutet av september presenterade Annie Lööf, partiledare och Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson idag ett nytt program på utbildningsområdet. Flera reformer måste komma på plats för att skapa en skola med likvärdig nivå i hela landet, som ger alla elever en chans att lyckas. En viktig del är att stärka skolans kunskapsuppdrag och se till att både behöriga och obehöriga lärares kompetens används på rätt sätt. Det handlar också om behovet av ett stärkt ledarskap hos rektorer och lärare.

– Centerpartiet vill ta tag i de utmaningar som svensk utbildning står inför. Alla elever måste ges en likvärdig chans. Vi vill ha en skola som fungerar som en språngbräda till jobb och fortsatta studier, säger Annie Lööf, partiledare (C).

För att möta skolans utmaningar lyfter Centerpartiets särskilt fyra nya reformer. Lärarutbildningen måste ha en starkare vetenskaplig koppling – blivande lärare ska få den ämneskunskap de behöver tillsammans med den praktiska kunskap som krävs för att leda ett klassrum. Det behövs också ges bättre stöd till alla de obehöriga lärare som verkar i svenska skolor idag, så att deras kompetens tas till vara på. Kvalitet på kunskap i utbildningen måste också få ett ökat fokus, genom att exempelvis införa en central granskning av läromedel. Slutligen är det viktigt att ledarskapet för lärare, rektorer och skolchefer stärks. Där behövs både stärkta mandat, men även högre krav på de som anställs inom skolan.

– Lärare och rektorer måste kunna lita på att de ges rätt verktyg och på att de har ordentligt starka mandat. Föräldrar måste i sin tur kunna lita på att deras barn får en utbildning av hög kvalitet som också leder till jobb, oavsett var de bor, säger Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson (C).

Centerpartiets förslag:

  • En lärarutbildning med starkare vetenskaplig koppling
  • Bättre stöd för obehöriga lärare för mer likvärdig utbildning
  • Ökat fokus på kunskap och central granskning av läromedel
  • Stärkt ledarskap för lärare, rektorer och skolchefer

Läs mer om förslagen i DN Debatt