Valberedningens förslag på nya ledamöter till Centerpartiets partistyrelse

I slutet av september samlas centerpartister från hela landet i Karlstad för att delta på Centerpartiets partistämma. Under stämman ska det fattas beslut kring ny och skarp politik på flera olika områden. Dessutom kommer stämman att fatta beslut om vilka som skall ingå i Centerpartiets partistyrelse.

Inför partistämman har valberedningen lagt fram flera nya namn i sitt förslag på ledamöter till Centerpartiets partistyrelse. De personer som valberedningen föreslår ger hela styrelsen en tydlig geografisk spridning över landet. Valberedningens förslag innebär även en tydlig förankring inom kommun- och regionpolitiken runt om i Sverige. Här nedan följer en kort presentation av vilka nya namn valberedningen föreslår till Centerpartiets partistyrelse.

Nya namn till partistyrelsen är:

Rickard Nordin, riksdagsledamot från Göteborg

Det är fantastiskt roligt och jag hoppas verkligen få möjligheten av stämman att representera vårt parti på den högsta nivån. Jag tror och hoppas att den kunskap jag har inom områdena energi och klimat, tillsammans med den erfarenhet från regeringsförhandlingar och organisatoriskt arbete hela vägen från CUF-avdelning till Partidistriktsordförande ska kunna komma till god nytta för att ta oss mot nya höjder.

Muharrem Demirok, kommunalråd i Linköping

Jag är otroligt glad och väldigt hedrad över att Centerpartiets valberedning föreslår mig för inval dels till partistyrelsen och dels till partiets verkställande utskott. Samtidigt är jag väldigt ödmjuk inför uppdragets tyngd och hoppas jag ska kunna infria de förväntningar som en sådan nominering innebär.

Christer Jonsson, regionråd i Kalmar län

I det förslag som valberedningen lämnat till partistämman är jag en av de som nominerats till detta ansvarsfulla uppdrag. Jag ser fram emot att få arbeta med hälso-sjukvårdsfrågor, partiets utveckling i hela landet och att få bidra med erfarenheterna från ett av de starkaste centerfästena i landet.

Ulrika Liljeberg, kommunstyrelsens ordförande i Leksand

Jag hoppas att kunna bidra med det jag kan, kanske framförallt en "bredd". Jag har en bakgrund inom rättsväsendet och är även ekonom. Jag har dels jobbat med att ta fram lagar, men har även som åklagare jobbat efter de lagar som tas fram. Jag vet hur lagstiftning kan fungera - och inte - i praktiken.

Christofer Bergenblock, kommunalråd i Varberg

Glad och hedrad över att vara nominerad till partistyrelsen för Centerpartiet. Ser med tillförsikt fram emot att bidra till utveckling av både organisation och politik i Sveriges mest inflytelserika parti.