C: Satsningar behövs för rent vatten

I Sverige har vi länge tagit tillgången till rent vatten som någonting självklart. Men i en tid av värmeböljor, sänkta grundvattennivåer, bevattningsförbud och torka har det blivit alltmer tydligt att vi måste bli bättre på att hushålla med vattnet och att det måste användas på ett mer effektivt sätt. Inför Centerpartiets stämma i september presenteras nu flera förslag för att trygga framtidens vattenförsörjning, minska den slösaktiga förbrukningen och se till att vårt vatten hålls rent.

Vill vi ha fortsatt rent dricksvatten i Sverige i framtiden så krävs det att vi agerar nu. Problem med vattenförsörjningen har redan börjat visa sig. Vi måste dels se till att hushålla med vattnet som resurs samt övergå till ett smartare och mer effektivt användande. Exempelvis bör vi i mycket större utsträckning satsa på ny teknik som leder till minskad vattenförbrukning. En viktig del i detta är att göra det mer attraktivt för privatpersoner att hushålla med sin egen vattenförbrukning.

– Människor som väljer att investera i vattensnåla produkter i sina hem ska belönas genom ett grönt avdrag. Vattenförbrukningen i våra svenska hushåll kan faktiskt minska med upp till 50 procent genom att använda vattenbesparande teknik, säger Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson.

Centerpartiet vill dessutom se att högre krav ställs på alla nya köks- och badrumsprodukter, såsom duschar, toaletter och blandare. Det behövs ökade satsningar på bevattningsdammar och mer forskning på hur vi kan återskapa grundvattnet. Dessutom måste vattnet som resurs prissättas högre än vad det gör idag, förslagsvis genom införandet en regional avgift på offentligt vatten. Det skulle göra det möjligt för kommuner att sedan investera i vattennätet. Slutligen måste tuffare tag tas mot företag vars produkter, såsom läkemedel, kan påverka vattnets kvalitet.

– Den som står för en miljöpåverkan ska också stå för kostnaderna. Det är orimligt att det går att sälja läkemedel som inte kan renas i befintliga reningsverk och sedan lägga kostnaden på kommunerna. Vi vill införa ett producentansvar på läkemedelsrester för att få företagen att finansiera reningstekniken och för att uppmuntra produktion av mer miljövänliga mediciner, säger Rickard Nordin.

Läs mer i en intervju i DN