C: Sverige behöver ett yrkeshögskolelyft

Sverige ska vara ett land där alla människor, infödda som inflyttade, både har möjlighet och förväntas forma sina egna liv. För att nå dit måste vi förnya den svenska modellen. Arbetsmarknaden måste öppnas upp. Enkelhet och flexibilitet måste vara grundprincipen, med en trygghet byggd på stärkt kompetens genom hela livet. Inför Centerpartiets stämma i slutet av september presenterar Annie Lööf, Martin Ådahl och Emil Källström idag ett antal förslag för att ge fler människor möjlighet till såväl utveckling såsom omställning i arbetslivet.

Det ska aldrig vara för sent att ställa om och byta karriär, att få möjlighet att ta nya steg på arbetsmarknaden. För att nå dit, och för att få människor att växa, är utbildning och vidareutbildning helt avgörande.

– Utbildning och vidareutbildning är helt avgörande för människors möjlighet att växa. Det leder i sin tur till större valfrihet på arbetsmarknaden. Rätt förutsättningar för karriärsbyten och ett livslångt lärande måste på plats om vi ska klara av både ökad konkurrens och människors långa arbetsliv, säger Annie Lööf.

Centerpartiet vill genomföra ett "yrkeshögskolelyft", vilket dels innebär högre grad av fasta anslag men även ytterligare finansiering till förberedande utbildningar som sedan kan kompletteras med kortare påbyggnadsutbildningar. Arbetsgivare måste också ges möjlighet att delfinansiera studieplatser.

– Vi vet att yrkeshögskolan spelar en viktig roll i få människor i jobb. När utbildningarna anpassas till näringslivets behov skapas nya möjligheter till specialiserade karriärer. Det har redan visat sig vara ett oerhört framgångsrikt projekt där nio av tio får jobb inom ett år efter avslutad utbildning, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Förutom bättre villkor för yrkeshögskolorna föreslår Centerpartiet en rad andra förändringar. Åldersgränsen för studielån bör höjas från 56 år till 60 år, så det blir lättare att byta karriär senare i livet. Vuxna ska också i större utsträckning kunna gå lärlingsutbildningar med studiemedel tillgängligt. Det behövs satsningar på Yrkesvux så att de som saknar gymnasieutbildning kan läsa till ämnen och därmed få behörighet till yrkesutbildningar. Genom fler platser på Yrkesvux minskar vi kompetensbristen inom exempelvis vård, barnomsorg, installation, plåtslageri, byggnation och VVS. Slutligen vill Centerpartiet införa en vuxenutbildningspeng som kan kopplas till resultat.

Centerpartiets förslag:

  • Genomföra ett Yrkeshögskolelyft
  • Införa ett kompetensavdrag
  • Höja gränsen för studielån från 56 år till 60 år
  • Satsa på lärlingar
  • Fler platser på Yrkesvux

Läs mer om förslaget här