En klimatpolitik för EU som gör skillnad

Klimatutmaningen är global. Därför krävs samarbete länder emellan om vi ska nå Parisavtalets mål. Sverige är ett av endast sex länder som idag ligger i fas att nå sitt klimatmål till 2030 och vi står endast för en liten del av EU:s utsläpp. Nu måste andra länder öka sina ambitioner. Centerpartiet föreslår därför att EU ges större makt att agera kraftigare.

Att klimatförändringarna sker här och nu blir alltmer tydligt. Arter riskerar att utrotas, glaciärer smälter bort, vi har upplevt den varmaste juli någonsin. Samtidigt brinner regnskogen i Amazonas. Det är bråttom att vända utvecklingen och det kommer att kräva mycket. Men vi kan lyckas om vi samarbetar och genom att EU tar mer gemensamt ansvar. Det behövs exempelvis ett tydligt mål för netto noll-utsläpp på EU-nivå. Samtidigt måste vi skärpa klimatlagstiftningen och höja klimatambitionerna för alla medlemmar.

– Vi har inför vår partistämma i Karlstad tagit fram nya förslag på klimat- och miljöområdet. Vi behöver en effektiv klimatpolitik i Sverige men vi måste också göra mer både inom EU och internationellt. Centerpartiet vill att EU:s mål för klimatutsläpp skärps till noll nettoutsläpp till 2040. Delmålen 2030 ska också hamna i linje med detta, säger Fredrick Federley, EU-parlamentariker (C).

Förutom höjda klimatmål måste också EU:s främsta klimatverktyg, handeln med utsläppsrätter, bli mycket mer kraftfullt. Det leder i sin tur till mer investeringar i grön teknik. Samtidigt måste de länder som inte lever upp till sina klimatmål straffas med ännu högre böter. Det behövs dessutom ett incitament för minusutsläpp på EU-nivå, där de som genererar minusutsläpp får ordentlig ersättning för det. Om EU tydligt belönar tekniken så säkrar vi att tillräckliga investeringar kommer på plats.

– Klimatfrågan behöver prioriteras. Vi måste agera kraftfullt och vi måste agera nu för att rädda klimatet. En hel ungdomsgeneration har höjt sina röster och vi måste lyssna på dem. Det är deras framtid detta handlar om, säger Fredrick Federley.


Centerpartiets förslag:

Skärpa systemet för handel med utsläppsrätter

Där energisektorn och industrin i EU ingår, så att prissignalen stärks och det investeras ordentligt i utsläppssnål teknik.

Tuffare klimat- och energimål på EU-nivå

Målen för klimatutsläpp, energieffektivisering och andelen förnybar energi måste skärpas till att motsvara noll nettoutsläpp till 2040. Vi vill också se att delmålen 2030 skärps i linje med detta.

Införa böter för länder som inte når målen

Centerpartiet föreslår skarpa böter för länder som inte lever upp till EU:s klimatmål, på ett liknande sätt som gäller för länder som bryter mot EU:s budgetregler.

Minusutsläpp: 10 % av EU:s innovationsfond ska gå dit.

Centerpartiet vill skapa ett system för minusutsläpp på EU-nivå där de som genererar minusutsläpp belönas. 10% av innovationsfonden, som ska göra EU:s tunga industri grönare, ska gå till investeringar i minusutsläpp.

Läs hela artikeln