Budgetnyhet: Landsbygdssatsning för 2 miljarder kr

Hela Sverige måste utvecklas och tillåtas växa. Det måste vara möjligt för människor att förverkliga sina drömmar oavsett var i landet man väljer att bo. Nu genomförs satsningar på totalt 2,24 miljarder kronor i budgeten för nästa år, som Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu har enats om. Idag presenterade Annie Lööf flera stora satsningar för Sveriges landsbygd i budgeten.

Om hela landet ska utvecklas i rätt riktning krävs goda villkor för de företag som skapar jobb. En välfungerande infrastruktur behövs i såväl mindre som större städer, orter och byar. Utan möjlighet till arbetspendling och godstransporter stannar jobbmotorn i Sverige. Det är satsningar som måste komma på plats för att se till att att hela landet bidrar och att det inte finns orättvisor mellan stad och landsbygd.

– Satsningarna på landsbygden som Centerpartiet får igenom i budgeten kommer att leda till bättre infrastruktur, digitalisering, starkare konkurrenskraft inom jord- och skogsbruk men också förstärkt mediabevakning på landsbygden, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Budgetsatsningarna innebär stärkta förutsättningar för Sveriges alla landsbygdsbor. Bättre vägar och järnvägar, såväl som en utbyggd digital infrastruktur. Ökad konkurrenskraft för det svenska jordbruket samt mer pengar för att bekämpa skadedjursangrepp på skogen. Det handlar om en trygg och kvalitativ vård och om att fortsätta stå upp för en allsidig och oberoende journalistik även på landsbygden.

– Genom Januariavtalet och budgetsamarbetet är Centerpartiet med och tar ansvar för Sverige. Vi gjorde det med det tydliga målet om att få på plats en politik som minskar klyftorna, värnar goda förutsättningar för jobb och företagande, ger människor på landsbygden mer pengar kvar i plånboken, ökar tryggheten i hela landet och ger en närmare vård. Genom de satsningar som jag har presenterat idag, på över två miljarder till svensk landsbygd, tar vi flera steg i rätt riktning för att hela landet ska kunna utvecklas och leva, säger Annie Lööf.

Centerpartiets förslag för en starkare landsbygd:

  • Sänkt skatt för stora delar av landsbygden
  • Förbättrad infrastruktur på landsbygden
  • Bredbandsutbyggnad
  • Bondepaket
  • Stärkt konkurrenskraft för skogen
  • Ersättning till landstingen för kostnader för vårdmomsen
  • Ökat mediestöd till landsbygden

Läs mer om skattesänkningen för landsbygdsbor


Satsningarna i höstens budgetproposition är fördelade enligt tabellen nedan.


2019


2020


2021


2022


Ersättning för vårdmoms


210

210

210

Vägunderhåll


118

118

118

Järnvägsunderhåll


100

100

100

Nattåg till Jämtland75

75

Nattåg till Norrland40

40

Bredbandsutbyggnad


150

200

300

Bredbandskoordinatorer


6

6

6

Bondepaket


191

72

72

Bekämpning av skogsskador


30

30

30

Mediestöd till landsbygden

30

85

55

55

Förlängt metangasreduceringsstöd

100
Skattereduktion kommuner i stödområden A & B


1350

1350

1350


Totalt (mnkr)

130

2240

2256

2356