Budgetnyhet: En miljard till gröna transporter

Idag presenterade Annie Lööf i Ekot en budgetsatsning för gröna transporter i hela landet.

– Nu satsar vi en miljard på gröna transporter och mer klimatsmarta bilar. Dels innebär det att vi möter den stora efterfrågan som finns på att köpa klimatsmarta bilar då vi tillför mer pengar så att alla som köpt miljöbil också får klimatbonusen. En annan del i satsningen handlar om att EU ändrar sina mätkriterier och vi ser nu till att de klimatsmarta bilarna som klassas som det i år också kommer göra det kommande år. Vi lägger också till pengar för att bygga ut laddinfrastrukturen så att man kan köra med sin elbil eller laddhybrid under längre sträckor i hela landet, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Intresset för miljöbilar har ökat enormt. För att främja den gröna omställningen och möta det ökade intresset genomförs nu en justering av och tillskott till systemet för bonus-malus. Det är en budgetsatsning som Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet enats om.

– Det är positivt att fler köper miljöbilar. Därför tillför vi nu mer pengar till klimatbonusen så att alla som köper en klimatsmart bil får sin bonus. Nästa år kommer EU:s mätsystem förändras och i denna budgeten ser vi också till att de klimatsmarta bilarna som klassas som det i år också kommer göra det kommande år och då fortsatt vara godkända för klimatbonus. Nästa år ska klimatbonusar och –avgifter (bonus-malus) på personbilar ses över, förenklas och förstärkas med en mer kraftfull bonus för de miljöbästa bilarna, för att på det sättet få ännu större genomslag, säger Annie Lööf.

En annan satsning handlar om ett driftstöd för laddstolpar utanför de större städerna, längs större vägar så kallade ”vita fläckar”.

– Som till exempel i Småland där jag kommer ifrån, eller i Norrlands inland så är laddinfrastrukturen inte fyllt utbyggd. Tillgång till laddning är avgörande för att människor ska vilja köpa en elbil. Den mesta laddningen kommer fortsatt att ske i hemmen och vid arbetsplatser, men för att bygga förtroende för laddfordon behöver det finnas möjlighet att ladda sin bil på fler platser runt om i landet, avslutar Annie Lööf.

Budgetsatsningen innebär:

Mer medel till att betala ut klimatbonusen

Engagemanget för klimatsmarta bilar är stort och fler människor väljer att köpa bilar som är bättre för miljön, därför behövs det ytterligare resurser. Något vi nu tillför 100 miljoner kronor mer till 2020.

Justering av gräns för klimatbonus

EU har infört ett nytt sätt att mäta utsläpp från bilar som är mer realistiskt. Reglerna för vilken bil som får klimatbonus bygger på EU:s mätsystem. Därför sker nu en justering så att de klimatsmarta bilar som klassats som det i år också kommer göra det kommande år och vara godkända för klimatbonus. Till detta tillförs mer medel: 130 miljoner 2020, 280 miljoner 2021, 340 miljoner 2022.

Utbyggnad av laddinfrastruktur längs större vägar ”vita fläckar”

Idag finns det s.k. vita vägsträckor eller vita fläckar i vägnätet där laddinfrastruktur inte byggs ut med befintliga stöd från klimatklivet. För att få fler att våga satsa på laddfordon i hela landet och att hela Sverige ska kunna vara en del av klimatomställningen är det viktigt att bygga bort vita fläckar och därmed skapa en heltäckande laddinfrastruktur för laddfordon längs de större vägarna i Sverige.

Under mandatperioden tillför vi: 150 miljoner kronor (50 miljoner kronor per år 2020, 2021, 2022) vilket räcker till ca 300 stationer.

Läs och hör mer i Ekot