Mer pengar till skogsägare i höstbudgeten

Centerpartiet fortsätter att driva fram förbättringar för svenska skogsägare, nu senast i den höstbudget som har tagits fram tillsammans med regeringen och Liberalerna. Äganderätten stärks. Samtidigt läggs totalt 310 miljoner på bättre förutsättningar för det svenska skogsbruket.

Skogen är oerhört viktig för svensk ekonomi och skapar jobb på landsbygden. Den ger oss även förnybar energi, vilket är otroligt betydelsefullt i arbetet med omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men skogsnäringen behöver bättre villkor för att stärka konkurrenskraften. En del av höstbudgeten handlar om att stärka äganderätten, samt att se till att skogsägare får den ersättning de har rätt till.

– Markägare måste dels få ordentlig ersättning för deras ovärderliga arbete med att skydda den svenska skogen. De måste också kunna känna sig trygga gällande vilka regler som faktiskt gäller framåt, säger Kristina Yngwe, landsbygdspolitisk talesperson (C).

Det nationella skogsprogrammet får också fortsatt stöd i budgeten. Med ett mål om att Sverige ska vara en växande bioekonomi behövs bland annat åtgärder för en stärkt konkurrenskraft inom skogsbruket.

– Programmet handlar om att se till att det finns rätt förutsättningar för ett hållbart skogsbruk med stor klimatnytta. Om att skapa fler jobb inom skogsbruket i hela landet. Om innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass, säger Kristina Yngwe.

Skogsskador är också ett växande problem som leder till stora ekonomiska förluster för skogsägare. Bara granbarkborreangreppen uppskattas ha förstört mellan tre och fyra miljoner kubikmeter skog, sedan förra årets torka. Nu satsas därför 90 miljoner kronor fram till 2020 på åtgärder för att bekämpa skogsskador.

Satsningar på skogen och äganderätten:

  • Stärkt äganderätt för mark- och skogsägare.
  • Stöd till det nationella skogsprogrammet, stärkt konkurrenskraft inom skogsbruket.
  • Satsningar på bekämpning av granbarkborren.