100 miljoner kronor till kvinno- och tjejjourer

Kvinno- och tjejjourer runtom i landet bedriver ett ovärderligt arbete med att ge stöd till kvinnor och barn som har utsatts för våld. För att arbetet ska fortsätta fungera så bra som möjligt måste det finnas en långsiktig planering. Därför avsätts ordentligt med finansiering de två kommande åren, i den höstbudget som Centerpartiet varit med och förhandlat fram med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna.

I höstbudgeten som nu presenteras tilldelas 100 miljoner kronor per år för att stärka arbetet för ideella kvinnor- och tjejjourer, de kommande två åren. Jourernas viktiga arbete handlar om allt ifrån rådgivning och samtalsstöd till mer praktiskt stöd, såsom hjälp i kontakter med myndigheter. Jourerna jobbar också med information, kompetensutveckling, säkerhetsåtgärder i skyddat boende och förebyggande arbete mot mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor.

– För Centerpartiet är det här en oerhört viktig fråga. Kvinno- och tjejjourerna gör enormt viktiga insatser för några av samhällets mest utsatta grupper. Nu ser vi till att säkerställa kvinnojourernas finansiering så att flickor och kvinnor som utsätts för våld och förtryck kan få hjälp även i framtiden, säger Annie Lööf, partiledare (C).

För år 2020 avsätts 100 miljoner kronor och följs av satsningar på samma belopp för 2021. Stöd till jourerna är en viktig del i arbetet för att på olika sätt för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

– Vi måste ta kvinnors utsatthet på största allvar. Ingen människa ska behöva leva med våld eller under förtryck. Vi måste fortsätta bekämpa allt från våld och hot till misshandel i hemmet. Då krävs politisk handling och att vi faktiskt ser till att satsa pengar på detta, men det krävs också ett ledarskap som ser till att prioritera de här frågorna, säger Annie Lööf.

Läs mer i en intervju med Annie Lööf