Budgetnyhet: Framåt för utsläppsrätter för Östersjön

Övergödning, farliga ämnen och plast smutsar allvarligt ned våra hav och är ett stort hot mot vår biologiska mångfald. Det gäller inte minst i Östersjön. Centerpartiet har drivit på för ett nytt system, inspirerat av EU:s handel med utsläppsrätter, där de länder som smutsar ner Östersjön också ska betala.

– Nu i budgeten levererar vi resultat. Sverige kommer ta ett första viktigt steg för att förverkliga handel med utsläppsrätter för Östersjön och mellan de länder som ligger runt Östersjön, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och utsätts för stora miljöhot, främst övergödning från näringsläckage och utsläpp av miljögifter, med kraftig algblomning och utbredd bottendöd som följd. Centerpartiet har därför under lång tid föreslagit satsningar för en friskare Östersjö och har en rad förslag på kraftfulla insatser för att stoppa övergödningen och bottendöden. Ett av dessa är ett förstärkt regionalt samarbete mellan Östersjöländerna genom det etablerade HELCOM, eftersom det krävs mer än enbart nationella åtgärder för att ta itu med havsmiljöproblemen.

– Ett skarpt förslag som Centerpartiet presenterade förra året i Almedalen för att minska övergödningen i Östersjön är ett system med utsläppshandel, där länderna måste betala för att få släppa ut övergödande ämnen. Ett system som är inspirerat av EU:s handel med utsläppsrätter. Inom detta ska alla länder som smutsar ner också vara med och bidra till åtgärder för en bättre havsmiljö och minskade utsläpp av framförallt kväve och fosfor, säger Annie Lööf.

I budgeten har Centerpartiet nu fått igenom en satsning tillsammans med Liberalerna och regeringen för att ta de första stegen för att förverkliga ett system med utsläppshandel. Medel kommer gå till att utreda ett system för utsläppshandel för att få bukt med övergödningen och bottendöden i Östersjön. Uppdraget kommer ges till Hav-och Vattenmyndigheten för att tillsammans med andra myndigheter utreda möjligheterna och se till att handel med utsläppsrätter runt Östersjön kan möjliggöras.

– Nu krävs handlingskraft, för ett renare hav och en friskare Östersjö, avslutar Annie Lööf.

Läs mer i en artikel med Annie Lööf