Nu blir det billigare att starta aktiebolag

Det är de små företagen som får Sverige att växa. Tyvärr finns det idag både onödiga hinder och för höga krav för den som vill starta nytt. Centerpartiet har därför drivit igenom en rejäl sänkning av kravet på aktiekapital för företag, vilket är en del av Januariavtalet som tagits fram tillsammans med regeringen och Liberalerna. Sänkningen föreslås börja att gälla redan från 1 januari 2020.

Nu blir det hälften så dyrt att starta aktiebolag. Från och med årsskiftet föreslås kravet på aktiekapital att sänkas till 25 000 kronor, istället för den nuvarande nivån på 50 000 kronor, när någon vill starta aktiebolag. Alltså en halvering jämfört med idag.

– Vi tror att sänkningen kommer att leda till en ökning av nystartade företag i Sverige, eftersom det gör att fler människor faktiskt har råd att gå från dröm till handling, säger Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C).

Det finns flera anledningar till att just aktiebolagsformen uppmuntras. Dels tyder mycket på att aktiebolag står sig bättre i längden än andra företagsformer. Det är dessutom en säkrare företagsform än exempelvis enskild firma. Samtidigt medför aktiebolag en stor flexibilitet, vilket gör att den passar särskilt bra för mindre företag som växer och så småningom vill anställa mer personal. Många företag med sådana behov finns exempelvis i tjänstesektorn. Eftersom kvinnliga företagare är överrepresenterade i den sektorn väntas sänkningen i sin tur ha positiva effekter från ett jämställdhetsperspektiv.

– Många av dagens nystartade företag finns just inom tjänstesektorn. Den typen av företag har oftast inte särskilt stora kapitalbehov eller kostnader, vilket gör att det nuvarande kravet på 50 000 kronor i aktiekapital är omotiverat högt, säger Martin Ådahl.