Budgetsatsning för närmare service i hela landet

I ett geografiskt stort land som Sverige kan statens närvaro ofta kännas långt bort för många människor. Även med ett större utbud av digitala tjänster är det oerhört viktigt att människor också får möjlighet att besöka myndigheter och få personlig service, oavsett var i landet man väjer att bo. Centerpartiet har i budgetförhandlingarna med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna sett till att de lokala servicekontoren nu ytterligare satsas på. Fler nya kontor ska öppnas redan nästa år.

För Centerpartiet är det en självklarhet att människor ska kunna bo och jobba i hela landet. Det är en viktig frihetsfråga. Då kan inte hela statens närvaro begränsas till de större städerna. Genom servicekontor runtom i landet får fler människor i våra landsbygdsorter chans till personlig kontakt med Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Även Arbetsförmedlingen kommer delvis att bli del av servicekontoren framöver. Människor ska kunna få personlig hjälp när det handlar om olika myndighetsärenden. Dessutom hjälper lokala statliga tjänster till att skapa fler jobb och en hållbar tillväxt runtom i landet.

I budgeten görs nu satsningar på flera nya servicekontor runtom i landet, som komplement till de 113 kontor som redan finns. En del kommer att öppnas redan under 2020, exempelvis i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele. Fler platser kommer att tillkomma framöver. Lokal statlig service är särskilt viktigt för människor som har svårigheter med att ta del av myndigheters digitala tjänster. Det rör särskilt äldre, nyanlända, personer med vissa typer av funktionsnedsättningar och de som är ekonomiskt utsatta.

Centerpartiet fortsätter att se till att det finns bra förutsättningar för människor på landsbygden. Förutom närmare servicekontor görs fler viktiga satsningar på landsbygdsåtgärder i höstbudgeten, såsom förbättrad infrastruktur, utbyggt bredband och även sänkt skatt för många landsbygdsbor.

Satsningar på nya servicekontor:

2020: 54 miljoner kronor

2021: 108 miljoner kronor

2022: 108 miljoner kronor