Ingen straffbeskattning av bilister

Idag meddelade Annie Lööf att Centerpartiet tillsammans med regeringen och Liberalerna enats om att sänka skatten på bensin och diesel för att den så kallade överindexeringen helt ska neutraliseras 2020. Eftersom överindexeringen för 2019 endast pausades så skulle det ha inneburit höjda priser på bensin och diesel vid årskiftet. Den lösning som Centerpartiet landat i tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna innebär att skatten sänks med samma belopp som överindexeringen.

Många människor på landsbygden är beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop. Samtidigt måste mycket mer göras för att snabba på omställningen av transportsektorn och minska de klimatfarliga utsläppen. Mer förnybart bränsle, bättre möjlighet för människor att köra miljö- eller elbil i hela landet och stora satsningar på att få de tunga transporterna att drivas fossilfritt krävs. I budgeten för 2020 finns bland annat investeringar i ny laddinfrastruktur och satsningar på miljöbilar. Totalt satsas över en miljard kronor på fler gröna transporter.

Centerpartiet driver på för en snabbare omställning av transportsektorn. Vi ställer höga krav på att såväl bilar, bränsle och industri blir mycket mer miljö- och klimatsmarta, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Om hela landet ska kunna bidra och utvecklas måste man även ta hänsyn till de förutsättningar människor har på landsbygden. Därför görs även satsningar på bland annat förbättrad infrastruktur, utbyggt bredband och sänkt skatt för många landsbygdsbor. Frågan om priset på bensin och diesel är också viktig, inte minst för människor som är beroende av bilen.

– Vi måste både klara av att ställa om och samtidigt se till att människor som bor på landsbygden inte får bära en helt orimlig börda. När så många landsbygdsbor fortfarande är beroende av att använda bilen i vardagen måste vi se till att hålla priserna på en rimlig nivå. Vi sänker därför skatten på drivmedel precis lika mycket 2020 som Moderaterna och Kristdemokraterna sänkte den 2019.