Budgetnyhet: Kortare köer till BUP

Den psykiska ohälsan hos barn och unga är ett växande problem. Sedan mitten av åttiotalet har antalet barn och unga som drabbats fördubblats. Samtidigt är köerna alldeles långa och vissa får vänta i månader på att få hjälp. Samhället måste nu ta ett större ansvar och se till att erbjuda ordentligt stöd till de barn och unga som behöver hjälp. Annie Lööf presenterade idag i SVT en satsning på 300 miljoner kronor per år till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Framförallt ska pengarna gå till att korta köerna.

Centerpartiet har under en lång tid lyft de växande köerna inom BUP som ett allvarligt problem. Vi måste bli snabbare på att möta psykisk ohälsa hos barn och unga och se till att hjälp erbjuds. Totalt satsas nu 900 miljoner kronor fram till 2022 för att göra barn- och ungdomspsykiatrin mer tillgänglig och för att få ner kötiderna rejält, i den budget som Centerpartiet tagit fram tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna. Att barn och unga ska få psykiatrisk vård snabbare än idag är en viktig prioritering.

– Ingen förälder ska behöva uppleva hur det känns att inte få hjälp när ens barn mår dåligt. Samhället måste finnas där när barnen behöver det. Därför ser vi nu till att BUP får ytterligare resurser för att korta köerna så att fler barn kan få hjälp snabbare, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Förutom att se till att det finns tillräckligt med personal inom barn- och ungdomspsykiatrin ska en del av resurserna gå till förebyggande insatser, så att fler barn och unga får hjälp i tid – innan man behöver specialiserad hjälp. Där har elevhälsan och primärvården en viktig funktion. Ju tidigare barn som befinner sig i riskzonen kan fångas upp, desto bättre chans har vi att förebygga psykisk ohälsa.

– Nu måste vi se till att vända utvecklingen så att de barn och unga som drabbas av psykisk ohälsa möts med snabbare hjälp och stöd. Samtidigt som vi även gör mer för att förebygga psykisk ohälsa hos barn, säger Annie Lööf.

Intervju med Annie Lööf i SVT

Text