Budgetsatsning på specialistsjuksköterskor

En trygg vård innebär att patientens behov ställs i centrum. Det innebär också att vårdpersonal ges rätt förutsättningar att utföra sina jobb. Vi har redan idag oerhört engagerade och skickliga sjuksköterskor, men de behöver både få fler kollegor såväl som bättre möjligheter att utveckla nya kompetenser och avancera i karriären. Dessutom ökar efterfrågan på vårdpersonal med specialistkunskaper, vilket måste mötas.

Idag presenterade Annie Lööf en viktig budgetsatsning som kommer att leda till att fler sjuksköterskor kan vidareutbilda sig inom ett specialistområde.

Nu satsas 100 miljoner kronor per år på så kallade karriärtjänster för specialistsjuksköterskor, vilket Centerpartiet har drivit igenom i budgetförhandlingarna tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna. Pengarna ska fördelas mellan regioner och gå till att exempelvis höja lönen för specialistsjuksköterskor som vill utöka sina ansvarsområden. Dessutom öronmärks 100 miljoner per år för att fler sjuksköterskor ska ha möjlighet till betald vidareutbildning.

– Sjuksköterskor i den svenska vården gör ett otroligt viktigt jobb. Men vi måste kunna erbjuda fler och enklare vägar för den som vill utveckla sin kompetens och specialisera sig. Det är orimligt att den enda möjliga karriärmöjligheten för många sjuksköterskor idag är att bli chef, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Om fler medarbetare i vården väljer att vidareutbilda sig leder det till en bättre sjukvård. Specialiserad kunskap hos vårdpersonal gör att patienter känner sig tryggare. Kompetens och utbildning måste därför värderas mycket högre än idag och tydligare reflekteras i lönekuvertet. Specialistsjuksköterskor har en lång utbildning bakom sig och har stort ansvar för patienter. Tyvärr speglas det inte alltid i deras lön. Därför är karriärtjänster såväl som betald vidareutbildning för sjuksköterskor viktiga satsningar för att behålla och locka till sig personal.

– Att utbilda sig ska inte bli en förlustaffär. Idag kan det ta upp till 19 år att tjäna in kostnaden som att vidareutbilda sig kan innebära. Den här satsningen gör att sjuksköterskor som vill ta större ansvar också får högre lön. Vi behöver göra mer för att behålla vår duktiga vårdpersonal och deras kompetens, säger Annie Lööf.

Läs mer i en intervju med Annie Lööf