Stor satsning på solceller i budgeten

Intresset för att installera solceller är fortsatt stort hos många människor, med tusentals ansökningar om solcellsstöd som väntar i kö. De senaste åren har installationer av solceller ökat med 50-80 procent årligen och intresset har blivit så stort att de stödpengar som avsattes för 2018 inte räckte till. Idag presenterade Annie Lööf mer pengar till solceller så att fler människor kan göra investeringen. De viktiga satsningarna på förnybar energi och ny grön teknik är en del av den budget som tagits fram tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna.

Nu blir det både enklare och mer lönsamt för människor som vill investera i förnybar energi för eget bruk. Mer pengar går till det högt efterfrågade solcellsstödet. Fler får nu möjlighet att installera solceller, vilket har visat sig vara ett effektivt sätt att skapa mer solel i Sverige. Eftersom det inte genererar några utsläpp kan det bidra till målet om helt förnybar eltillförsel till 2040. Stödet utökas nu med ytterligare 500 miljoner kronor för resten av 2019, vilket gör att den totala satsningen för 2019 hamnar på 1,2 miljarder kronor. För 2020 kommer totalt 835 miljoner kronor av budgeten att gå till solcellsstöd.

– Det ska löna sig att vara klimatsmart. Många människor vill göra mer för att bidra i sin vardag – vi vill ge fler chansen att sätta upp solceller på sina hus. Varenda installation gör en konkret skillnad för klimatet. Därför har det varit viktigt för oss att se till att mer pengar avsätts till solceller i budgeten, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Budgetsatsningarna innehåller fler klimatsmarta förslag. En fråga som Centerpartiet har drivit under en längre tid är behovet av minusutsläpp. Det är tydligt att utsläppen inte minskar i tillräckligt snabb takt. Genom att stötta de aktörer som skapar minusutsläpp – det vill säga fånga in och lagra koldioxid – ser vi till att få ner halten koldioxid i atmosfären i både snabbare takt och på lång sikt. Tekniken är redan fullt fungerande och används i exempelvis USA och Storbritannien. Sverige har mycket skog och stora klimatambitioner. Det ger en enorm potential att satsa på tekniken på hemmaplan.

Den satsning på 100 miljoner på nästa generations miljöteknik som skedde 2019 förlängs nu för 2020 inom ramen för Industriklivet, med förhoppningen om att en stor del går till investeringar i minusutsläpp.

– Klimatförändringarna händer här och nu. Det räcker inte längre med att bara minska utsläppen. Om klimatmålen ska nås måste vi få till minusutsläpp, som kan fånga in och lagra koldioxid. Sverige kan och bör vara världsledande i frågan, säger Annie Lööf.

Intervju med Annie Lööf i TV4