Budgetnyhet: Bättre grundskydd och sänkt skatt för pensionärer

Från årsskiftet kommer skatten på pensioner att sänkas rejält, samtidigt som grundskyddet förbättras. Det är våra pensionärer som har varit med och byggt Sverige och det är viktigt att de kan känna en trygghet även när de blir äldre. Nu införs både sänkningar på pensionsskatten samt förbättringar av grundskyddet, som en del av den budget som förhandlats fram mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna.

Allt för många pensionärer har idag svårt att få ekonomin att gå ihop. Det skapar en otrygghet och många pensionärer känner både en stor frustration och en känsla av orättvisa. Centerpartiet har varit med och drivit igenom viktiga satsningar som kommer att ge en större ekonomisk trygghet för många av Sveriges pensionärer.

Sänkt skatt för pensionärer

Skatten på pension och lön ska vara lika. Pensionärer ska inte behöva vända på slantarna för att få vardagen att gå ihop. Det nya skattesänkningsförslaget omfattar de pensionärer med en inkomst mellan 17 000 och 115 000 kronor per månad. Det innebär att människor över 65 år som har en inkomst på exempelvis 21 000 kronor i månaden då får betala 2 500 kronor mindre i skatt per år.

Förbättrat grundskydd

För Centerpartiet är det viktigt att stärka de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna. Nu satsas 2,2 miljarder på höjningar av grundskyddet, vilket kommer att förbättra den ekonomiska situationen för cirka 675 000 pensionärer. Grundskyddet består av garantipension, bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd. Eftersom kvinnor har lägre inkomstrelaterade pensioner än män är det betydligt fler kvinnor som berörs.

Bostadskostnadstaket i bostadstillägget för pensionärer höjs från 5 600 kronor till 7 000 per månad kronor för den som är ensamstående. För den som är sammanboende höjs det från 2 800 kronor till 3 500 kronor per månad. Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad för alla med garantipension.