Miljö och klimat prioriteras i budgeten

Centerpartiet drivs av att hitta gröna lösningar som ger resultat, vilket är tydligt i den kommande höstbudgeten där det finns flera viktiga satsningar på miljö och klimat. Med ett mål att Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 är det hög tid att agera för klimatet. Varje krona måste användas rätt. Nu ser vi till att företag och industri snabbare kan ställa om, vi gör transportsektorn grönare, vi underlättar för människor som vill göra klimatsmarta val, samt investerar i ny teknik som minskar utsläppen.

I den budget som Centerpartiet har förhandlat fram med regeringspartierna och Liberalerna görs historiska satsningar på miljö och klimat.

– Det här är en budget som värderar miljö- och klimatfrågorna högt. Viktiga investeringar görs på förnybar energi och ny teknik som får ner utsläppen, på grönare transporter och renare hav, samt på åtgärder som ser till att företag och industri kan ställa om snabbare, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Solcellsstöd till ännu fler privatpersoner

Intresset för att installera solceller för eget bruk är oerhört stort och tusentals ansökningar om solcellsstöd väntar i kö. Ytterligare pengar skjuts därför till redan för i år för att möta efterfrågan. Satsningen kommer att förlängas för att kunna erbjuda stödet även nästa år.

Läs mer

Renare vatten och hav

Våra hav ska vara friska, därför görs nu nödvändiga satsningar på renare vatten. Vi måste både minska utsläppen och sanera de förorenade haven. Dessutom ökar samarbetet mellan Östersjöländerna för att minska övergödningen i Östersjön.

Läs mer

Miljardsatsning på grönare transporter

Laddinfrastruktur byggs nu ut i hela landet. För att få fler människor att våga satsa på elbil, oavsett var man väljer att bo i Sverige, måste vi se till att det finns ordentligt med laddstationer. Över de kommande åren satsas tillräckligt med pengar för att bygga omkring 300 nya laddstationer.

Mer pengar går även till klimatpremiestöd för ellastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner.

Samtidigt ser vi till att fler får tillgång till klimatbonusen. Eftersom så många människor väljer att köpa bilar som är bättre för miljön skjuts mer pengar till, så att fler kan få klimatbonus. EU:s nya mätsystem påverkar också vilka bilar som får klimatbonus. Därför sker samtidigt en justering så att de klimatsmarta bilar som klassats som det 2019 även gör det framåt.

Läs mer 

Dubbelt så stort stöd till att se till att industrin ställer om

Industrin måste få hjälp att ställa om till nollutsläpp, det är en nödvändighet. Investeringarna i Industriklivet för nästa år är därför dubbelt så stort jämfört med 2018, för viktiga åtgärder som kommer att leda till minskade utsläpp.

Vi måste också investera i ny grön teknik, såsom minusutsläpp. Åtets satsning på 100 miljoner på nästa generations miljöteknik förlängs för nästa år, inom ramen för Industriklivet. Förhoppningen är att en stor del av detta går till investeringar i minusutsläpp. Det är en nödvändighet om vi ska klara målen i Parisavtalet.

Läs mer

Nattåg till norra Sverige och Europa

Fler och fler människor väljer att resa klimatsmart, men det måste bli enklare att göra klimatsmarta val. Redan i årets vårändringsbudget gjordes därför stora investeringar i nattåg från Sverige till kontinenten. Den satsningen fortsätter att göras under de kommande åren. Dessutom ser vi till att det går fler nattåg till och från norra Sverige, bland annat på den tillfälliga nattågsssatsningen till och från Jämtland, vilken förlängs till 2023.

Mer pengar till lokala klimatåtgärder

Lokala investeringsstöd är en viktig del i att få ner utsläppen. Det handlar om att se till att det byggs ytterligare laddstationer runtom i landet, satsas på elbussar i våra städer, fler biogasmackar och klimatsmarta lösningar för mat och livsmedel.

Skydd av skog

Skogsägare måste få tillräckligt med ersättning för deras viktiga arbete att skydda vår svenska skog, därför skjuts extra resurser i budgeten till att bevara värdefull skog.

Satsningar på biologisk mångfald

Ytterligare resurser går även till att säkerställa den biologiska mångfalden och för att se till att fler arter räddas från utrotning.