Budgetnyhet: Stärkt integration och minskat utanförskap

Sverige har tagit ett stort ansvar i att ta emot människor som flytt från krig och förtryck. Nu står vi inför den tuffa uppgiften att hjälpa nyanlända in i det svenska samhället och se till att människor inte hamnar i utanförskap. Centerpartiet har drivit igenom flera viktiga integrationsåtgärder i den kommande budgeten, tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna. Bland annat görs stora satsningar på ett intensivår, så att fler nyanlända snabbare ska kunna komma in på arbetsmarknaden.

Om Sverige ska växa och må bra måste vi ha en integration som fungerar. Då krävs snabba åtgärder som även håller på lång sikt, för att motverka tendenser till växande utanförskap bland en del nyalända. I och med höstbudgeten blir det så kallade intensivåret verklighet, vilket även är en del av Januariavtalet. Intensivåret riktar sig till särskilt motiverade nyanlända som vill komma i arbete snabbt.

– Vi måste se till att människor som riskerar att hamna i utanförskap istället kommer in jobb. Det är en av de viktigaste vägarna för nyanlända in i samhället. Integrationsutmaningarna kan inte vänta, därför ser vi till att viktiga satsningar kommer med i höstbudgeten, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C).

Intensivåret ska kraftigt korta ner tiden från att en person kommer till Sverige tills att den får ett jobb. Redan nästa år tas de första stegen för att genomföra satsningen och helheten planeras vara på plats 2021. I budgeten satsas det dessutom på att asylsökande ska kunna lära sig svenska och ta del av samhällsorientering från dag ett. Samhällsorienteringen kan handla om praktiska frågor som var man vänder sig om man är i behov av hjälp, hur arbetsmarknaden ser ut eller vilka regler som gäller i olika sammanhang. Samtidigt ges ännu fler föräldralediga möjlighet att lära sig svenska. Redan idag anordnas det svenskkurser till just föräldralediga men nu utökas satsningen för att fler ska få chansen.

– Genom att lära sig språket blir det oerhört mycket enklare att komma in i det svenska samhället. Därför ska fler ges möjligheten att lära sig svenska och även få en grundläggande förståelse för hur samhället fungerar. Vi måste göra mer för att se till att nyanlända inte hamnar i livslånga utanförskap och istället erbjuds vägar in i gemenskapen, säger Emil Källström.

Läs mer i en artikel i Aftonbladet