En förbättrad Arbetsförmedling för jobbsökande

Mer krävs för att ta tag i den ökande arbetslösheten i Sverige. Jobbsökande behöver fler möjligheter och enklare vägar in på arbetsmarknaden, särskilt när det gäller långtidsarbetslösa och nyanlända. Arbetsförmedlingen ska därför förändras och nu tas de första stegen till att förbereda för reformeringen. Myndigheten får en förstärkning på 1,5 miljarder kronor över tre år, med fokus på att den ska göra mer av det som fungerar bäst. Satsningen är en del av den budget som Centerpartiet förhandlat fram tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna.

I budgeten för 2020 är ett tydligt fokus en förbättrad arbetsmarknad för Sverige. Resurser går både till etableringsjobb och till att förbereda Arbetsförmedlingen på en stor reformering, vilken nu inleds. Dessutom går medel till att se till att det finns ordentligt med leverantörer som kan erbjuda stöd och matchningstjänster för jobbsökande.

– Nu förstärker vi Arbetsförmedlingens budget inför den kommande reformeringen. Samtidigt flyttar vi över resurser till det som är mest effektivt för landets arbetslösa, säger Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C).

Arbetsförmedlingen och dess personal behöver tillräckligt med resurser för att kunna förbereda reformen som ska göra myndigheten mer effektiv. Innan reformen träder i kraft behöver de också kunna upprätthålla en mer välfungerande verksamhet. Därför får Arbetsförmedlingen ytterligare resurser för 2021 och 2022, genom en ökning av förvaltningsanslagen.

– Vi måste få ordning och reda på Arbetsförmedlingen efter nedskärningarna i M/KD-budgeten. Vi behöver skapa arbetsro i ett läge där organisationen har hamnat i problem, säger Martin Ådahl.

Matchningen ska förbättras

Stöd och matchning är Arbetsförmedlingens program där arbetslösa kan få hjälp att hitta jobb av privata aktörer. Det är ett av myndighetens mer effektiva insatser och har inslag av hur det nya reformerade Arbetsförmedlingen ska se ut, fast i mindre skala. Programmet tillförs cirka 700 miljoner kronor under tre år.

Etableringsjobben breddas

I budgeten för 2020 tillförs också 280 miljoner kronor för att etableringsjobb ska införas. Det är en ny anställningsform som parterna enats om, där arbetsgivare får anställa en långtidsarbetslös eller nyanländ person, och där staten ger den anställde ett bidrag så att dennes inkomst uppgår till lägstalön inom kollektivavtal. Etableringsjobb införs under 2020, och även småföretag och icke-kollektivavtalsanslutna företag kommer att omfattas av reglerna.

Förslag i miljoner kronor:


2020

2021

2022

Etableringsjobb

84

85

117

Utvecklat stöd och matchning

193

348

427

Varav medel till Stöd och Matchning

138

245

304

Varav medel till aktivitetsersättning för deltagare

55

103

123

Bättre förutsättningar inför reformering (AF:s förvaltningsanslag)


350

150

Totalt

277

783

694


Mer om nyheten