C: Nu inleds den gröna skatteväxlingen

Idag presenterade Centerpartiet att ytterligare 3,5 miljarder kronor kommer att gå till sänkta skatter på jobb och företagande under 2021 som en del av den gröna skatteväxlingen. Det är en del av budgetförhandlingarna med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna.

Sverige behöver en stor grön skatteväxling med högre skatter på miljöfarliga utsläpp och lägre skatter på jobb och företagande. Den gröna skatteväxlingen innebär att miljöskatter höjs från och med nästa år, på avfallsförbränning och på vissa engångsartiklar. Samtidigt inleds skattesänkningar som en del av Januariavtalets överenskommelse om grön skatteväxling – både i form av sänkta skatter för personer i glesbygd och i form av ett avdrag för forskning och utveckling.

– Centerpartiet har prioriterat nödvändiga satsningar på jobb och företagande, landsbygd samt på miljö- och klimatomställning i budgetförhandlingarna, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C).

Grön skatteväxling 2020:

  • Sänkt skatt i glesbygden: 1,4 miljarder
  • Sänkt arbetsgivaravgift för forskning och utveckling (FoU-avdrag): 0,5 miljarder (skalas upp till 0,7 miljarder)
  • Höjd skatt på plastpåsar: 2,76 miljarder fullt utbyggt
  • Skatt på avfallsförbränning: 0,24 miljarder (ökar till 0,6 miljarder)

Ytterligare skattesänkningar 2020:

  • Slopad värnskatt: 6,1 miljarder kronor
  • Sänkt skatt för pensionärer: 4,3 miljarder kronor
  • Sänkta arbetsgivaravgifter i form av ingångsavdraget: 1,7 miljarder (fullt utbyggt ca 6 miljarder kronor)
  • Sänkt skatt på drivmedel: 0,9 miljarder
  • Höjt uppskovstak vid bostadsförsäljning: 0,5 miljarder (skalas upp till 1 miljard)

Läs mer i en intervju med Emil Källström