C gör budgeten grönare och sänker skatterna

Nu presenteras budgeten för 2020. Viktiga satsningar görs på miljö och klimat, jobb och företagande, trygghet och landsbygd. Totalt sänks skatten med över 13 miljarder kronor.

Idag presenterade Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C) den budget som tagits fram tillsammans med regeringspartierna och Liberalerna för 2020. Det finns en tydlig prägel av Centerpartiets politik på många områden.

– Centerpartiet gör skillnad, steg för steg genomför vi vår liberala reformagenda. Vi har prioriterat miljön och klimatet, en närmare vård, satsningar för landsbygden, på jobb och företagande samt att skapa ett tryggare samhälle. Det är en skattesänkarbudget och det hade det inte varit utan oss, säger Emil Källström.

Centerpartiets budgetframgångar:

13 miljarder kronor i sänkt skatt

Skattesänkningar på över 13 miljarder kronor görs nästa år. Bland annat sänks skatten för 850 000 personer i gles- och landsbygd, samt för många pensionärer, så att de får mer kvar i plånboken varje månad. Det kommer följas av ytterligare skattelättnader på minst 3,5 miljarder kronor under 2021 som en del av den gröna skatteväxlingen.

Ambitiösa satsningar på miljö och klimat

Centerpartiet har drivit på för flera viktiga klimat- och miljösatsningar, såsom ökat solcellsstöd för privat bruk och åtgärder för att få fram industriell teknik som minskar utsläppen. Mer görs också för att skydda våra hav, vår natur och den biologiska mångfalden. Laddinfrastrukturen byggs ut och fler som köper en miljöbil får ta del av klimatbonusen.

Fler jobb och lägre trösklar till arbetsmarknaden

Genom ett ingångsavdrag blir det billigare för företag att anställa de personer som är nya på arbetsmarknaden. Samtidigt införs etableringsjobb för att få nyanlända in i jobb, och det görs satsningar för svenskundervisning tidigare under asylprocessen.

Bättre villkor för människor på landsbygden

Många landsbygdsbor betalar alldeles för hög skatt jämfört med människor i andra delar av Sverige, trots att de ofta får sämre offentlig service. Därför sänks skatten för hundratusentals människor på landsbygden. Samtidigt görs viktiga satsningar på järnvägen, fler tåg, bättre vägar och utbyggt bredband i hela landet, samt på fler statliga servicekontor.

Ett tryggare samhälle och ett stärkt försvar

Den oroande utvecklingen av gängkriminalitet som lett till skjutningar och dödsfall måste få ett stopp. Mer pengar går därför till att hela rättskedjan från polis till domstolar ska fungera bättre. Centerpartiet har även säkrat mer resurser till försvaret: fem miljarder kronor tillförs år 2022, och budgeten trappas upp med fem miljarder per år fram till 2025.

Närmare vård och kortare köer till BUP

Vi ser nu till att fler sjuksköterskor får bättre möjligheter att vidareutbilda sig, och att det samtidigt görs en satsning på karriärtjänster. Ytterligare resurser går också till barn- och ungdomspsykiatrin för att korta köerna. Ökade resurser går också till landets kvinno- och tjejjourer.

Budgetsatsningar i kronor

Miljö och klimat

 • Laddinfrastruktur: 50 miljoner
 • Förstärkt klimatbonus: 100 miljoner 2019
 • Klimatpremie för miljölastbilar: 20 miljoner (totalt 120 miljoner)
 • Elektrifieringskommission: 5 miljoner
 • Ekobonus: 50 miljoner
 • Industrikliv och minusutsläpp: 300 miljoner
 • Solcellsstöd: 500 miljoner 2019, 300 miljoner 2020
 • Havsmiljö: 385 miljoner


Landsbygd

 • Bredband: 150, 200 & 300 miljoner 2020–2022
 • Nattåg: 115 miljoner från 2021
 • Järnvägsunderhåll: 100 miljoner
 • Vägunderhåll: 118 miljoner
 • Granbarkborrar: 30 miljoner
 • Ersättning till markägare: 50 miljoner
 • Sänkt drivmedelsskatt: 0,9 miljarder
 • Skattesänkning för många landsbygdsbor: 1,35 miljarder
 • Livsmedelsstrategi: 191 miljoner 2020, därefter 72 miljoner


Trygghet

 • Försvaret: 5 miljarder 2022, följt av 5 miljarder årligen
 • Rättskedjan: 700 miljoner 2020, därefter mer än 1 miljard per år


Vård och välfärd

 • Kommunpengar: 5 miljarder per år
 • Sjuksköterskors karriärtjänster och vidareutbildning: 200 miljoner
 • Barn- och ungdomspsykiatrin: 300 miljoner
 • Sondmatning inom assistansen: 85 miljoner 2020, därefter 100 miljoner
 • Vårdmoms: 210 miljoner
 • Sänkt pensionärsskatt: 4,33 miljarder
 • Höjd grundtrygghet: 1,38 miljarder
 • Tjej- och kvinnojourer: 100 miljoner


Jobb och arbetsmarknad

 • Ingångsavdrag: 1,67 miljarder 2020, 6,68 miljarder fullt utbyggt
 • Etableringsjobb: ca 100 miljoner
 • Intensivår: 56 miljoner 2020 och 2021, 96 miljoner 2022
 • Arbetsförmedlingens reform: 474 miljoner 2020, 875 miljoner 2021, 803 miljoner 2022


Sammanfattade skattesänkningar

 • Slopad värnskatt: 6,1 miljarder
 • Sänkt skatt för pensionärer: 4,3 miljarder
 • Skattesänkning för många landsbygdsbor: 1,35 miljarder
 • Ingångsavdrag: 1,67 miljarder 2020, 6,68 miljarder fullt utbyggt
 • FoU-avdraget: 0,6 miljarder
 • Sänkt flyttskatt: 0,5 miljarder
 • Sänkt drivmedelsskatt: 0,9 miljarder