C: Viktiga åtgärder för att stoppa gängvåldet

Arbetet med att hitta lösningar på de växande problemen med gängkriminalitet fortsätter, även om flera partier nu har valt att lämna de tvärpolitiska samtalen. På listan med konkreta åtgärder som regeringen presenterade i helgen har Centerpartiet varit drivande i att få igenom flera av punkterna, för att öka tryggheten i samhället.

Där finns både åtgärder på kort och längre sikt. Trygghetsberedningen som Centerpartiet föreslog i augusti i år blir nu verklighet. Den parlamentariska beredningen föreslås tillsättas redan under hösten 2019 för att börja arbetet 2020.

– Läget just nu kräver politiskt ledarskap, mer handling och mindre tjafs. Ska vi hitta effektiva och långsiktiga lösningar måste vi politiker gemensamt ta ansvar, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson (C).

Andra förslag som Centerpartiet står bakom handlar om ett starkare skydd för vittnen och skärpta straff för brott som knyts till gängkriminalitet och organiserad brottslighet. Ordningsvakter ska kunna användas i större utsträckning och straffen skärps för bland annat vapen- och sprängmedelsbrott. Vidare ska en utredning titta på om vistelseförbud ska införas. Dessutom innehåller 34-punktsprogrammet olika förslag för att minska återfallen i brottslighet och för hur det brottsförebyggande arbetet kan utvecklas.

– De förslag som lagts fram är viktiga steg för att ge polisen och rättsväsendet bättre förutsättningar att bekämpa gängkriminaliteten och stoppa det dödliga våldet, säger Johan Hedin.

Några punkter som var särskilt viktiga för Centerpartiet i samtalen:

  • Stärkt vittnesskydd: Gör det lättare att få vittnesskydd, skärp straffen för övergrepp i rättssak och inför obligatorisk häktning. Centerpartiets förslag var att skärpa straffen till minst två år för att på så sätt få till obligatorisk häktning för den som gör sig skyldig till ett sådant brott. Programmet omfattar kraftigt skärpta straff för övergrepp i rättssak, samt förstärkt vittnesskyddsprogram.
  • Trygghetsberedning: Vi behöver ett mer långsiktigt perspektiv på brottsbekämpningen där hela rättskedjan finns med. Programmet omfattar en trygghetsberedning som ska lämna förslag på långsiktiga åtgärder för ökad trygghet och minskad brottslighet, analysera vilka förmågor rättsväsendet ska ha och föreslå en inriktning för en modern sammanhållen straffrätt.
  • Ordningsvakter: Även om ordningsvakter aldrig kan ersätta poliser eller göra polisens jobb så kan de avlasta Polisen för sådana göromål som inte kräver en den särskilda kompentens eller befogenhet som en polis har. Programmet omfattar ett utvecklat regelverk för ordningsvakter för att åstadkomma bland annat detta.
  • Strängare straff för organiserad brottslighet: Brott begångna i del av kriminella uppgörelser ska ge strängare straff, liksom överlåtelse av narkotika och rekrytering av unga till kriminalitet.
  • Inför vistelseförbud som frivårdspåföljd: Programmet slår fast att ett lagförslag ska tas fram för vistelseförbud som påföljd.
  • Centerpartiet föreslog ett tekniklyft för kameraövervakning. I programmet finns en punkt om att införa automatisk kamerabevakning av fordon i gränsområden.
  • Kronvittnessystem: Inför ett kronvittnessystem. Programmet omfattar att detta ska utredas.