C: Belöna teknikföretag som fångar in koldioxid

Miljö- och klimatfrågorna står i tydligt fokus på Centerpartiets stämma som öppnar på torsdag, 26 september. Budgeten för 2020 innehåller historiskt stora satsningar på klimat- och miljöområdet, och nu ska ytterligare ambitiösa förslag presenteras på partistämman, för att få ner de skadliga utsläppen i atmosfären och för att värna miljön.

Ska vi klara av att möta målen i Parisavtalet måste vi se till att satsa på gröna innovationer som inte bara minskar utsläppen utan även kan fånga in och lagra koldioxid. Tekniken för minusutsläpp finns redan, men det krävs att vi ekonomiskt belönar de företag som fångar in mer koldioxid än de släpper ut.

Redan idag satsar vi i budgeten på investeringsstöd för företag som utvecklar utsläppsminskande teknik i Sverige. Industrier som släpper ut mycket koldioxid betalar koldioxidskatt i Sverige. Centerpartiet tycker att det systemet behöver speglas, så att de som åstadkommer negativa utsläpp av koldioxid ska kunna belönas för det. Det bör införas i Sverige, och så småningom även på EU-nivå genom ett utsläppshandelssystem för minusutsläpp.

- Klimatkrisen är akut. Det är dock viktigt att vi inte låter larmrapporterna förlama oss. Istället måste vi kavla upp ärmarna och se till att exempelvis utnyttja ny teknik, såsom minusutsläpp, som faktiskt kan hjälpa till att vända utvecklingen, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson (C).

Samtidigt måste transportsektorn ställa om. Det innebär att det satsas på fler elbilar och laddinfrastruktur men även mer förnybart bränsle. Produktionen av biodrivmedel i Sverige måste öka, och för att det ska ta fart vill Centerpartiet tillsätta en kommission med representanter från branschen, forskningen och politiken.

- Transportsektorn kan bli grönare på olika sätt. Fler elbilar leder till lägre partikelutsläpp samtidigt som mer biodrivmedel minskar vårt beroende av fossilt bränsle från länder som Ryssland. En bil lever i snitt 17 år och även om vi också ser att elektrifieringen behöver få en skjuts framåt så är biodrivmedel en viktig del av lösningen, säger Rickard Nordin.

Fler förslag på miljö- och klimatområdet på Centerstämman:

  • Vatten: God tillgång till vatten är inte något vi kan ta för givet. Centerpartiet vill att högre krav ställs på alla nya köks- och badrumsprodukter. Det behövs ökade satsningar på bevattningsdammar och mer forskning på hur vi kan återskapa grundvattnet. Vatten måste också prissättas högre än vad det gör idag, samtidigt som tuffare tag måste tas mot företag vars produkter, såsom läkemedel, kan påverka vattnets kvalitet.
  • Elnät: Idag är processerna för nya elnät alltför långsamma, vilket gör att svenska orter får problem med att utöka sin industri eller satsa på elbussar. Det är ofta de långa tillståndsprocesserna som gör det svårt för företag att göra ordentliga miljösatsningar. Centerpartiet vill se ett mål om halverade tillståndstider och att svenska myndigheter ger bättre service till medborgare och företag, snarare än till kontrollorgan.

Läs mer i en artikel