C: Vi måste göra mer för klimatet

Idag kom FN:s senaste klimatrapport där det är tydligare än någonsin att betydligt mer måste göras för att få ned koldioxidutsläppen. Havsnivåerna stiger i snabb takt och såväl ekosystem som samhällen världen över är hotade. För Centerpartiet är det viktigt att satsa på effektiva lösningar som leder till riktiga resultat för klimatet.

FN:s klimatrapport visar att nivån i världshaven stiger mer än dubbelt så snabbt nu som den gjorde under 1900-talet. Höjningen av havsnivån har börjat accelerera under de senaste decennierna, enligt rapporten. Det innebär att i princip alla världens största städer, som ligger vid kuster, kommer få enorma problem med både extremväder och stigande havsnivåer.

Den nya rapporten kring havet och glaciärerna från IPCC visar vilka oerhörda konsekvenser och kostnader det för med sig att inte agera. Det är viktigt att vi inte lamslås, utan istället hittar rätt lösningar för att vända utvecklingen.

– Rapporten visar att vi måste agera kraftfullt tidigt. Vi måste driva en klimatpolitik för hela världen, där Sverige visar vägen och ger både inspiration och tekniska möjligheter till andra. Ska vi klara utmaningarna krävs det att fler länder är med på tåget, då behövs det en utveckling som både bidrar till ökad välfärd och minskade utsläpp, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson (C).

I Sverige står transportsektorn och industrin för en stor del av utsläppen. Centerpartiet vill därför arbeta tillsammans med företag och industrin för att se till att de kan ställa om snabbare.

– Ofta diskuteras klimatåtgärder utifrån vad individen har för ansvar, men när det gäller Sveriges utsläpp är det viktigt att hitta lösningar för företag och industrin, såsom att ge stöd åt de företag som minskar sina utsläpp. Inför vår kommande partistämma föreslår vi dessutom att de som skapar minusutsläpp - alltså fångar in och lagrar koldioxid - ska belönas ekonomiskt, säger Rickard Nordin.

Samtidigt vill Centerpartiet se till att fler människor har möjlighet att välja mer klimat- och miljövänliga sätt att få el och värme, samt att gynna de bilförare som vill köra miljövänliga bilar. I budgeten nästa år utökas dessutom stödet till den som installerar solceller, och vi ser till att bygga ut både järnväg såväl som laddstolpar för elbilar i fler delar av Sverige.