C-stämman: Så skapar vi en bättre förlossningsvård

Idag presenterade Annie Lööf flera förslag för hur vi skapar en bättre förlossnings- och mödravård i Sverige, i samband med Centerpartiets stämma. Det handlar om hur vi kan fånga upp vanliga kvinnosjukdomar tidigare, hur vården kan bli mer jämlik, samt att blivande mammor ska få tillgång till en och samma barnmorska hela vägen från graviditet till eftervård.

Svensk förlossningsvård och mödravård håller en väldigt hög standard, med en spädbarns- och mödradödlighet som tillhör en av världens lägsta. Samtidigt finns det stora utmaningar att ta tag i. Förlossningsvården behöver bli mycket mer jämlik än idag eftersom kvinnor faktiskt inte erbjuds likvärdig vård i olika delar av landet. Kliniker på landsbygden stänger ner och distansen till närmaste BB ökar för många. På andra håll i landet råder det stor brist på barnmorskor i kombination med ett högt tryck på sjukhusplatser.

– Vi måste se till att alla kvinnor i Sverige får likvärdig förlossningsvård, oavsett var de väljer att bo. Det är otroligt viktigt att blivande mammor kan känna sig trygga både hos sin barnmorska, på BB och under tiden efter förlossningen, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Centerpartiet vill också att alla kvinnor ska få möjlighet att följas av en och samma barnmorska hela vägen från graviditet till eftervård. Forskning visar att det inte bara leder till färre ingrepp under förlossningen utan att kvinnan dessutom får en tryggare förlossningsupplevelse. Samtidigt kan det bidra till en bättre arbetsmiljö för våra barnmorskor. Ett annat förslag inför partistämman är att alla kvinnor ska ges rutinmässiga hälsosamtal inom mödravården, förslagsvis i samband med cellprovtagningen, för att fånga upp eventuella kvinnosjukdomar som annars lätt missas.

– Alldeles för många kvinnor lider i tysthet av förlossningsskador, svår PMS eller klimakteriebesvär. Så ska det inte behöva vara. Vi måste se till att mödravården blir bättre på att fånga upp kvinnosjukdomar genom hälsosamtal, så fler kan få den hjälp de behöver, säger Annie Lööf.

Centerpartiets förslag för en bättre mödra- och förlossningsvård:

  • Skapa en mer jämlik förlossningsvård, genom att nationella riktlinjer tas fram som gäller i hela landet.
  • Se till att fler kvinnor får tillgång till en och samma barnmorska hela vägen från mödravård till eftervård.
  • Ge alla kvinnor rätt till hälsosamtal i mödravården i syfte att fånga upp kvinnosjukdomar. Hälsosamtalet bör ske i samband med cellprovtagning.

Läs Centerpartiets rapport för en trygg mödra- och förlossningsvård , 375.3 kB.