C-stämma: Skolan ska ha ett större fokus på kunskap

Under partistämman i Karlstad har Centerpartiet idag beslutat om ny politik för skolan. Bland annat föreslås en lärarutbildning som är mer vetenskapligt baserad, och att det ska finnas nationella riktmärken för antal utbildad personal per barn på våra förskolor.

– Jag är stolt över att Centerpartiet har tagit nya steg för att stärka svensk skola genom att ställa kunskap ännu mer i centrum, säger Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson (C).

Den svenska läroplanen måste få ett ökat kunskapsfokus, beslutade Centerpartiets stämma idag. För att öka kvaliteten på kunskap i skolan vill Centerpartiet även att läromedel granskas centralt, utifrån ett kunskapsperspektiv, samtidigt som lärarutbildningen ska få en starkare vetenskaplig koppling.

– Kunskapsresultaten i svenska skolor har sjunkit de senaste decennierna. Det är en oroande utveckling som måste vändas. Vi tar därför ett större grepp för att stärka kunskaperna i skolan och då är en mer vetenskapsbaserad lärarutbildning ett viktigt steg, säger Fredrik Christensson.

Vi måste ha en skolpolitik som lyfter alla skolor och elever, även de som har störst behov. Våra förslag fokuserar på att lyfta skolor och elever i utanförskapsområden. Centerpartiet vill också att förskolan ska få nationella riktlinjer för antalet utbildad personal per barn. Förskolan är en viktig bas för hur elever presterar senare i skolan.

– Vi ska ha en skola som utjämnar livschanser och blir bättre på att fokusera på de elever och skolor som har störst behov. Alla elever har rätt att mötas av en bra förskola och skola – oavsett var i landet man bor, vilken bakgrund man har eller om man är flicka eller pojke, säger Fredrik Christensson.

Några av Centerpartiets förslag för en bättre skola:

  • Kunskapsfokus i läroplanen ökar.
  • En centralt samordnad granskning av läromedel införs.
  • Skärpt straff för hot och våld mot rektorer och lärare.
  • Rätten till antalet timmar i förskolan ökar på sikt för barn med föräldrar i utanförskap.
  • Ett nationellt riktmärke om antal barn per utbildad personal införs.
  • Brister i undervisningskvalitet ska följas upp med åtgärder. Förbättras inte skolor ska de kunna tas över eller läggas ned.
  • Skolpengen ses över i syfte att säkra lika villkor för alla huvudmän.
  • Innehållet i lärarutbildningen moderniseras genom att öka utrymmet för ämnesdidaktik, metodik och kognitionsvetenskap.
  • Forskningsanslagen till praktiknära forskning för lärare ska öka, och möjligheterna för yrkesverksamma lärare att på deltid bedriva praktiknära forskning förbättras.
  • Modellen med undervisande assistenter ska utvecklas och spridas till fler kommuner, med bättre stödmaterial till obehöriga lärare.

Läs mer om stämmobesluten , 264.5 kB.