C: Bättre förlossningsvård med barnmorskeledda kliniker

Centerpartiet vill att förlossningar även ska kunna ske på mindre, barnmorskeledda kliniker som ett komplement till våra stora sjukhuskliniker. Det har partiet fattat beslut om idag under partistämman i Karlstad.

Förlossningsvården i Sverige behöver förbättras på många områden. För många blivande mammor har resan till närmaste förlossningsklinik blivit alltför lång, särskilt efter att nio svenska förlossningskliniker lagts ner sedan 2001. Kirurgiska ingrepp såsom akuta kejsarsnitt har dessutom ökat de senaste åren och det finns stora problem med bristningar och andra förlossningsskador.

– Blivande mammor ska ha rätt till en trygg förlossning och en fungerande vård. Vi vill därför att Sverige ska kunna erbjuda friska omföderskor möjlighet att föda på mindre kliniker där det finns specialiserad förlossningskunskap, säger Sofia Nilsson, riksdagsledamot (C).

Erfarenheter från exempelvis Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna, England och Australien visar att barnmorskeledda kliniker fungerar mycket väl när det gäller just omföderskors förlossningar. Kvinnor som fött barn vid barnmorskeledda kliniker är inte bara mer nöjda med sin förlossningsupplevelse, det leder också till färre komplikationer i form av exempelvis bristningar och patientsäkerheten är hög, visar forskningen.

– Det är dags att Sverige erbjuder fler alternativ till våra blivande mammor, baserat på de säkra modeller som redan fungerar i Europa. Flera studier visar att barnmorskeledda kliniker är ett tryggt och säkert alternativ för friska omföderskor, säger Sofia Nilsson.