Fritt sjukhusval för en mer tillgänglig vård

Under partistämman i Karlstad har Centerpartiet idag beslutat om att specialistsjuksköterskor ska få utökade befogenheter, såsom att skriva ut läkemedel till patienter. Samtidigt ska vården komma närmare människor och köerna kortas genom att låta patienten själv få välja var i landet den vill ha sin slutenvård, exempelvis för operationer.

I ett läge där det är svårt att rekrytera och behålla sjuksköterskor inom svensk vård har Centerpartiet tagit fram nya förslag för att stärka specialistsjuksköterskors roll och befogenheter. Redan i budgeten för nästa år kommer fler sjuksköterskor att få möjlighet till betald vidareutbildning och nya möjligheter att göra karriär. Men mer måste göras. Specialistsjuksköterskor ska kunna ta över mer av läkares uppgifter, såsom att gå ronder, skriva ut patienter och skriva ut läkemedel. Yrkesrollen avancerad specialistsjuksköterska måste också få en tydligare definition.

- Specialistsjuksköterskor gör ett otroligt viktigt jobb inom vården. Därför vill vi se till att de har också har möjlighet att exempelvis skriva ut läkemedel. Det skulle göra patienter tryggare, vårdarbetet mer effektivt och samtidigt bidra till att göra yrket mer attraktivt, säger Sofia Nilsson, riksdagsledamot (C).

Centerstämman har också beslutat om att ett fritt sjukhusval för patienter ska införas. Förslaget innebär att patienten vid remittering ska kunna se information om var i landet väntetiderna är som kortast, och därigenom ha möjlighet att själv välja var remissen ska skickas. All information om kvalitet och väntetider ska också samlas i den nationella portalen 1177.se, för att föra det både enkelt och tillgängligt för patienten.

- Vården måste komma närmare människor genom att låta patienten välja vård i hela landet i större utsträckning. Alla människor ska känna trygghet i att vården finns till hands när de behöver den, säger Sofia Nilsson.

Centerpartiets förslag för en närmare vård:

  • Vi vill se en sammanhållen vårdkedja för mödravård, förlossningsvård och eftervård.
  • Förlossningsvården ska kunna bestå av både stora sjukhuskliniker och mindre barnmorskeledda förlossningskliniker.
  • En nationell organisation för ambulanshelikoptrar skapas där regionernas och statens helikoptrar ingår.
  • Hälsosamtal i mödravården ska erbjudas, förslagsvis i samband med cellprovtagning.
  • Fritt sjukhusval: Patienter ska ha rätt att välja slutenvård i hela landet i större utsträckning, även i en annan region. Mer öppen information om kvalitet och väntetider ska samlas i portalen 1177.se.
  • Specialistsjuksköterskor ska i större utsträckning kunna skriva ut medicin. Definitionen av avancerad specialistsjuksköterska måste också bli mer tydlig.
  • Vi vill utreda en standardiserad utbildning för undersköterskor och att undersköterskor ska tillåtas arbeta med fler medicinska och omvårdande uppgifter. Då krävs det att vi anställer fler vårdbiträden och nya yrkesgrupper såsom matvärdar och transportörer.
  • En samlad barn- och ungdomshälsa med ansvar för barn mellan 0 och 18 år ska skapas.
  • Elevhälsan ska utvecklas. Skollagen ska tydliggöra att rektorer ansvarar för detta och att elevhälsa ska ingå som ämne i Rektorsprogrammet.

Läs mer om stämmobesluten , 227.5 kB.