Ökat nyföretagande med Centerpartiets förslag

Kraven för aktiekapital sänks nu för den som vill starta nytt. Centerpartiet har varit med och drivit igenom förslaget som en del av Januariavtalet, och idag gick regeringen ut med en bedömning av ändringens väntade effekter. Förutom att fler aktiebolag kommer att bildas och fler jobb skapas så väntas även positiva effekter gällande jämställdhet.

Vid årsskiftet blir det hälften så dyrt att starta aktiebolag i Sverige. Kravet på aktiekapital sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor. En så kallad proposition har nu gått till riksdagen, med ett skarpt förslag om att det lägsta tillåtna aktiekapitalet för aktiebolag ska halveras från 1 januari 2020.

I samband med propositionen har en helhetsbedömning av förslagets effekter gjorts. Uppskattningen är att det sannolikt kommer att leda till:

  • Att fler aktiebolag bildas i Sverige.
  • Att den svenska konkurrenskraften blir starkare och att fler jobb skapas.
  • En ökad andel kvinnor bland svenska företagare.
  • Större frihet för företagare att utforma sitt bolags kapitalstruktur på det sätt som passar bäst i det enskilda fallet.

– Centerpartiet skapar bättre förutsättningar för företagare. Den här sänkningen kommer att leda till en ökning av nystartade företag i Sverige och därmed också fler jobb, säger Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C).

En liknande sänkning av aktiekapitalkravet infördes 2010, vilket följaktligen ledde till att fler aktiebolag bildades. Mellan 2004 och 2009 startades i genomsnitt knappt 8 000 aktiebolag per år. Därefter har antalet nya aktiebolag ständigt ökat från närmare 15 000 år 2010 till 30 000 år 2018. Omkring 95 procent av bolagen bildas med lägsta tillåtna aktiekapital.