Nu höjs kvaliteten på lärarutbildningen

Idag har två utredare tillsatts för att ta fram förslag på hur lärarutbildningen ska reformeras och hålla en högre kvalitet. Samtidigt ska det undersökas hur lärarutbildningen kan göras mer attraktiv. Utredningen är en del av Januariavtalet och resultatet ska redovisas senast 31 mars 2020.

Läraryrket måste styrkas. Då måste också lärarutbildningen hålla högre kvalitet än vad den gör idag. Det är en viktig del i att få fler lärarstudenter att faktiskt avsluta sin utbildning och därmed få rätt behörighet, särskilt eftersom behovet av behöriga lärare växer runtom i landet. Utredningen ska bland annat titta på hur kopplingen mellan teori och praktik kan stärkas och hur fokuset på metodik kan öka.

– Vi måste ge Sveriges blivande lärare ännu bättre verktyg, så att de får rätt förutsättningar när de väl börjar jobba i våra skolor runtom i landet, säger Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson (C).

Utredningen ska också ta fram förslag på hur utbildningen kan bli mer attraktiv. Det kan exempelvis göras genom att erbjuda en kortare pedagogisk utbildning till de som redan har en akademisk examen. Ett annat alternativ skulle kunna vara att de som redan jobbar på en skola får större möjligheter att studera till lärare parallellt. Fler vägar in i läraryrket måste skapas.

– Centerpartiet välkomnar att utredningen nu är på plats. Vi har länge drivit frågan om en reformerad utbildning som håller högre kvalitet för blivande lärare, säger Fredrik Christensson.

Läs mer: "C: Det är dags för fristående lärarutbildningar"