C ställer minister till svars för inställda operationer

Efter den senaste tidens inställda operationer i flera regioner till följd av materialbrist vill Centerpartiet att socialminister Lena Hallengren ska komma till Riksdagen för att svara på frågor om bristen på nationell samordning av krisberedskapen i sjukvården.

Trots att Socialstyrelsen under flera år pekat på en märkbar sårbarhet i läkemedelsförsörjningen och att lagerhållningen på apotek, sjukhus och hos grossisterna är mycket begränsad har alldeles för få åtgärder vidtagits av regeringen. Såväl Försvarsberedningen som Riksrevisionen har anmärkt på svensk krisberedskap och läkemedelsförsörjning.

– Lena Hallengren gör det lätt för sig när hon hänvisar till att regionerna måste ha en beredskap och säkerställa robusta upphandlingar. Det stämmer förvisso att sjukhusen och regionerna har ett ansvar för läkemedelsförsörjningen, men det är att göra det väl enkelt för sig som minister att bara hänvisa till regionerna i något som också är en nationell angelägenhet. Det är sedan länge känt att det finns otydligheter i ansvarsförhållandet mellan stat och regioner för läkemedelsförsörjningen, säger Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson (C).

Under flera veckors tid har vi nu kunnat läsa i media om hur tre regioner efter ett leverantörsbyte stått utan sjukvårdsmateriel och därför har blivit tvungna att ställa in flertalet operationer, med stora och olyckliga konsekvenser för enskilda individer. Fram tills den 18 oktober har minst 160 operationer ställts in. Att något sådant kan hända med så pass stora konsekvenser några vanliga, i övrigt rätt lugna veckor i oktober är allvarligt, och säger också mycket om svensk läkemedelsberedskap i övrigt. Det är lätt att föreställa sig vad konsekvenserna skulle kunna bli för vårt land vid större avbrott eller händelser, i värsta fall vid en kris eller krig.

Det saknas en nationell samlad bild över hur regionerna upprätthåller nödvändig tillgång på läkemedel och det finns en otydlig uppdrags- och ansvarsfördelning mellan nationell och regional nivå. Försvarsberedningens rapport "Motståndskraft" betonar att den statliga lagerhållningen måste öka och att Socialstyrelsen i nära samarbete med regionerna måste leda arbetet med att förhandla avtal med både leverantörer och återförsäljare för att på ett tydligare sätt uppfylla sitt ansvar som en bevakningsansvarig myndighet.

– På samtliga av dessa punkter fallerar regeringens arbete, och ännu kan vi inte se tecken på några vidtagna åtgärder för att säkra tillgången till läkemedel i händelse av en kris, säger Anders W Jonsson.

Läs mer: Interpellation till statsråd Lena Hallengren , 76.5 kB.