C vill se sanktioner mot korruption

Centerpartiet vill inte vänta på att EU:s kvarnar ska mala, utan driver på både de nordiska länderna att införa Magnitskijsanktioner – det vill säga personliga sanktioner mot individer som begår brott mot mänskliga rättigheter och korruption. Det är hög tid att Sverige såväl som Danmark, Finland, Norge och Island att liksom våra baltiska grannar gå för på nationell nivå. Nordens och Nordiska-baltiska rösten ska stå upp mot straffrihet.

Magnitskijsanktioner ska vara globala och rikta sig mot personer som ansvarar för korruption och brott mot mänskliga rättigheter. Dessa personer ska kunna hindras från att resa eller föra ut pengar ur landet, även om de skyddas av sina regeringar. Pengar som kan kopplas till korruption ska heller inte kunna betala för exempelvis lyxkonsumtion eller barns utbildning utomlands. Ett gemensamt system för Magnitkijsanktioner bör alltså vara riktade mot att begränsa rätten till visum – dvs reserestriktioner – samt att frysa ekonomiska tillgångar – dvs tillgångssanktioner.

– Personliga sanktioner är träffsäkra och blir kännbara för de som drabbas. Dessutom riskerar inte tredje person att lida av sanktionerna. På så sätt är de både effektiva och legitima, säger Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson (C).

Sergei Magnitskij var en rysk revisor som upptäckte omfattande korruption och systematiska stölder utförda av ryska tjänstemän, sanktionerade av ryska staten. Avslöjandet ledde till att han blev gripen och häktad. Efter ett år i häkte avled han, som följd av misshandel i häktet samt utebliven vård för sjukdom. Samtliga inblandade frikändes senare av rysk domstol.

– Länder såsom USA, Storbritannien och de baltiska staterna har redan Magnitskijsanktioner på plats. Tyvärr går diskussionerna långsamt inom EU. Intresset bland medlemsländerna varierar. Därför vill vi att de nordiska länderna gemensamt bygger en koalition av villiga inom EU, en kritisk massa för att sedan också kunna driva frågan. Genom att införa sanktioner nationellt tillsammans med likasinnade länder ökar effektiviteten i sanktionerna även om resten av EU inte vill vara med, säger Kerstin Lundgren.

Läs mer i en artikel i SvD