C: Krispaket för el- och kapacitetsbristen

Mer krävs för att ta tag i de växande problemen med el runtom i landet. Centerpartiet har skarpa förslag på hur Sverige bäst löser situationen med kapacitetsbrist på kort sikt, innan stamnäten har kunnat byggas ut. Det handlar bland annat om en mer effektiv elanvändning av stat och kommuner, att elen ska prissättas smartare, samt bättre förutsättningar för lokal kraft.

I flera delar av landet börjar situationen kring elen bli akut. Vissa kallar det elbrist. Vi måste ta företags varningsklockor om att inte kunna utöka sin verksamhet i Skåne på stort allvar. Men utmaningarna handlar inte om elbrist, utan om att det uppstår flaskhalsar i elnäten. Det kallas kapacitetsbrist. Elen kommer idag inte alltid fram dit den ska tillräckligt snabbt.

– Det blir emellanåt för trångt i näten. Lite som när det uppstår trängsel på motorvägen vid rusningstrafik – elen kommer inte fram dit den behövs när användandet är på topp, säger Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson (C).

Med snabb tillväxt, högt bostadsbyggande i storstäderna, stora serverhallar och fler eldrivna fordon klarar de svenska elnäten inte dagens växande behov. Dessvärre kommer det att ta flera år att bygga ut stamnäten. Därför krävs andra lösningar på kortare sikt. Det handlar om att få till mer lokal elproduktion, att staten och kommuner använder el mer effektivt, att timmätning blir standard i våra hushåll, samt att tillståndsprocesserna för nya ledningar blir mycket kortare.

– Det är en fråga om politisk vilja. Lösningarna finns för att klara utmaningarna, men då måste fler partier fokusera på rätt saker och se till att agera snabbt, säger Rickard Nordin.


Så vill Centerpartiet tackla kapacitetsbristen:

  • Vi måste göra det dyrare med el när trycket är som högst och billigare när det finns mer kapacitet. Centerpartiet vill införa timmätning senast 2025, och att elskatten anpassas utefter användande.
  • Kommuner och offentlig sektor måste både använda el mer effektivt och förskjuta användningen, för att inte bidra till topparna i efterfrågan på el. Rent konkret kan det senare handla om att skjuta på uppvärmningen av simhallar någon timme för att undvika att belasta elnätet vid hushållens frukost.
  • Förutsättningarna för lokal kraft måste förbättras. Det handlar dels om kraftvärmens konkurrenskraft, men också möjligheter att bygga havsbaserad vindkraft i södra Sverige och dra kablarna till rätt platser – där sätter idag försvaret och lokala protester stopp.
  • Vi måste ställa skarpare krav på nätbolagen att upphandla mer lokal kraft. De hävdar att ansvaret ligger på Svenska Kraftnät, där måste deras ansvar göras tydligare.
  • Regionerna bör se över hur elanvändningen ser ut, för att identifiera vilka som endast använder en del av den el de har i sitt abonnemang och huruvida det går att omförhandla vissa avtal för att frigöra kapacitet.
  • Vi måste fortsätta att stimulera innovationer för att lagra el vid överskottssituationer. Till exempel i batterier och vätgas.
  • Elnätet måste byggas ut, men tillståndsprocesserna tar alldeles för lång tid. Centerpartiet vill därför införa ett skarpt mål om halverade tillståndstider. Vi behöver samtidigt skapa ett snabbspår för klimatsmarta investeringar, samt se till att myndigheters olika delar i processen kan pågå parallellt.

Intervju med Rickard Nordin i DN