C kallar Trafikverkets ledning till riksdagen

I veckan avslöjades det att försäljning och konsumtion av alkohol förekommer på ett av Sveriges största järnvägsbyggen. Trafikverket, en statlig förvaltningsmyndighet, är byggherre och ytterst ansvarig för den verksamheten. Centerpartiet ser mycket allvarligt på detta, och Anders Åkesson (C) har nu kallat Trafikverkets ledning till riksdagens trafikutskott.

Uppgifterna om att starköl sålts i en läskautomat och att sprit tillhandahållits i personalmatsalen på ett av Mälarbanans ledningskontor i Järfälla är riktigt allvarliga. Personalen på bygget hanterar grävmaskiner och annan tung utrustning, vilket medför stora risker, rent utav livsfara, för inblandade medarbetare. Det kan potentiellt också påverka tiotusentals tågpassagerare i de fall maskiner hanteras i omedelbar närhet till de hårt trafikerade järnvägsspåren som passerar byggarbetsplatsen.

– Det som har skett är helt oacceptabelt. Jag har nu kallat Trafikverkets ledning till Trafikutskottet och kommer där att kräva svar på vad som har brustit samt vad ledningen kommer att göra för att förhindra att liknande övertramp sker i framtiden, säger Anders Åkesson, trafikpolitisk talesperson (C) och vice ordförande i trafikutskottet.

Trafikverket ansvarar för att alla upphandlade projekt och med deras underentreprenörer sköts efter gällande lagar och regelverk. Det inkluderar självklart också hur byggarbetsplatser ser ut och sköts, inklusive att kravet på en drogfri arbetsplats följs.

– Det här är en förtroendefråga. Vi måste kunna lita på att statligt ägda Trafikverket har kontroll över de byggen, vägar och järnvägar de handlar upp för skattebetalarnas pengar, säger Anders Åkesson.

Se inslag med Anders Åkesson på TV4