Så bygger vi en välfungerande Arbetsförmedling

Arbetsförmedlingen har under väldigt lång tid haft stora problem med sin huvuduppgift, det vill säga att hjälpa arbetslösa att hitta jobb. Behoven för en reform är uppenbara. Nu tas ett viktigt steg rätt riktning, i och med att en intern analys av den kommande reformen presenteras i slutet av veckan.

Förtroendet för Arbetsförmedlingen bland såväl arbetssökande som hos arbetsgivare är oerhört lågt. Enligt organisationens egna siffror lyckas myndigheten bara aktivt hjälpa omkring 5 procent av Sveriges arbetslösa, och en majoritet av arbetsgivare har aldrig använt deras tjänster för att anställa. Det är uppenbart att en reform är helt nödvändig, en uppfattning som delas av samtliga partier i Sveriges riksdag förutom Vänsterpartiet.

– Vi kan inte längre blunda för hur dålig situationen har blivit och för att landets utsatta arbetslösa – över en kvarts miljon människor – inte fått ordentlig hjälp på många år, säger Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C).

Reformen av Arbetsförmedlingen ska genomföras noggrant och stegvis, i en process där alla inblandade får höras. Myndigheten har nu genomfört en intern analys som ska presenteras den 1 november. Nästa steg är att Centerpartiet tillsammans med regeringspartierna och Liberalerna ska arbeta med utformningen för att sedan på ett ordnat sätt implementera reformen, enligt en av punkterna i Januariavtalet.

– Vi måste skapa en arbetsförmedlartjänst som faktiskt klarar av att hjälpa alla arbetslösa runtom i landet att hitta jobb. Reformen kommer att leda till att vi får ut mycket mer jobbresultat per krona och en tjänst som levererar i hela landet, säger Martin Ådahl.

Några punkter för hur reformen ska lyckas:

  • Externa förmedlare ska få betalt efter resultat, efter att en arbetslös kommit varaktigt i jobb. Det vill säga, de får inte betalt bara för att ta sig an arbetslösa.
  • Ersättningen måste vara större ju svårare en arbetslös situation är. Det säkerställer att de som har det svårast prioriteras i det nya systemet.
  • Myndigheten som finns kvar ska få fokusera på att sköta bedömning, kontroll och uppföljning av arbetslösa och anordnare.
  • Tydliga krav måste ställas på att myndigheten och anordnare finns på mindre, glesbefolkade orter, med särskilda incitament kopplade till verksamhet på dessa orter. De får inte finnas vita fläckar på kartan, som det gör i dag.

Läs en längre artikel med Martin Ådahl