Landsbygden i fokus i reformen av Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen hjälper idag alldeles för få personer på landsbygden. Trots tiotals miljarder i utgifter har myndigheten bara hjälpt omkring 5 procent av Sveriges arbetslösa, och majoriteten arbetsgivare har aldrig använt deras tjänster för att hitta personal.

– Med den planerade reformen är målet att arbetslösa ska få betydligt bättre service än i dag – var de än bor. Det ska finnas både krav och en extra bonus för att finnas på landsbygden, säger Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C).

Att Arbetsförmedlingen inte fungerat under många år är hela anledningen till att myndigheten nu måste reformeras. Nu är det dags att nya aktörer får chansen, inte minst på landsbygden. Dessvärre har Arbetsförmedlingen på grund av digitaliseringsprojekt under många år valt att dra sig tillbaka från små orter och lagt ner hundratals kontor, en utveckling som fortsatte 2019, trots protester från politiskt håll.

– Arbetsförmedlingen har övergett landsbygden. Vi i Centerpartiet har i många år protesterat mot myndighetens planer på att lägga ned kontor runtom i hela Sverige. En reform är nu vägen framåt. På så sätt ser vi till att få på plats resultatdrivna arbetsförmedlare i hela landet. Myndigheten måste bli bättre på sin roll och träffa människor lokalt, säger Martin Ådahl.

Betalt efter resultat

Arbetssökande ska kunna träffa lokala handläggare. På kort sikt måste Arbetsförmedlingen uppfylla sitt löfte om att vara närvarande i alla kommuner – det vill säga, om ett eget kontor inte finns kvar så bör Arbetsförmedlingen finnas antingen i kommunens lokaler eller på de statliga servicekontoren.

Istället för att en ineffektiv myndighet ska försöka förmedla jobb kommer privata och ideella arbetsförmedlare ta över, i en modell där de får betalt efter resultat – alltså efter hur väl de ordnat ett varaktigt jobb åt en jobbsökande. Det har prövats i flera andra länder med väldigt goda resultat, och det är också principen bakom den svenska trygghetsorganisationen som hjälper arbetare till nya jobb vid stora uppsägningar, med stor framgång.

Arbetslösa ska få hjälp i hela landet

Dels måste det finnas krav på att fristående förmedlare ska finnas på landsbygden. Dessutom ska den förmedlare som etablerar sig i glesbefolkade kommuner kunna få en extra bonus. På så sätt lockas privata förmedlare att vara särskilt aktiva i mindre orter. Som en extra trygghet har en utredning tillsatts för att se om kommuner ska kunna få ersättning för jobbförmedling, i de fall andra aktörer inte är aktiva nog. Samordningen med kommunerna måste också fungera bättre i hela Sverige. Det ska inte finns vita fläckar i form av kommuner som inte har någon arbetsförmedling.

– Vi har nu inlett förhandlingarna med regeringen och Liberalerna kring hur den framtida Arbetsförmedlingen ska se ut. Siktet är inställt på att ha allt på plats 2021, men vi tar det steg för steg och genomför reformen på ett ansvarsfullt sätt. Inte minst lyssnar vi noga på kommunerna, eftersom de har bäst koll på de lokala behoven, säger Martin Ådahl.

Under våren 2020 lanserar Arbetsförmedlingen ett pilotprojekt i 32 kommuner, varav många på landsbygden, där en jobbsökande kan välja mellan olika privata aktörer.

Läs mer i en artikel med Martin Ådahl